Concret (concretă)
Concret (concretă), adjectiv
Sinonime: palpabil, material, real; precis, clar, definit.  
 
Concretețe
Concretețe, substantiv
Sinonime: concretitate, concretitudine.  
 
Concreționa
Concreționa, verb
Sinonime: a înfățișa în mod concret, a materializa, a realiza în mod practic, a sinteriza.  
 
Concreţionare
Concreţionare, substantiv
Sinonime: concrețiune, sinterizare.  
 
Concretism
Concretism, substantiv
Sinonime: reism.  
 
Concretitate
Concretitate, substantiv
Sinonime: concretețe.  
 
Concretitudine
Concretitudine, substantiv
Sinonime: concretețe.  
 
Concreţiune
Concreţiune, substantiv
Sinonime: agregat, sinter; calcul, gravelă, piatră.  
 
Concretiza
Concretiza, verb
Sinonime: a exemplifica, a (se) incarna, a (se) întruchipa, a (se) întrupa, a (se) materializa, a (se) realiza, (rar) a (se) sensibiliza; a finaliza.  
 
Concretizare
Concretizare, substantiv
Sinonime: incarnare, întruchipare, întrupare, materializare, realizare, (rar) sensibilizare; finalizare.  
 
Concretizat
Concretizat, substantiv
Sinonime: concretizare.

Concretizat, adjectiv
Sinonime: materializat, obiectivat.  
 

Aievea
Aievea, adverb
Sinonime: într-adevăr, în realitate, cu adevărat.

Aievea, adjectiv
Sinonime: adevărat, real, concret.  
 
Aplicare
Aplicare, substantiv feminin
Sinonime: aplicat, fixare, folosire, întrebuințare, potrivire, punere în practică, realizare concretă, utilizare; (figurat) aplecare, aplicație, aptitudine, deprindere, înclinare, predispoziţie, talent.  
 
Calcul
Calcul, substantiv neutru
Sinonime: socoteală, socoată, măsurare, operație (matematică); apreciere; plan, combinaţie, proiect, aranjament, schemă; piatră (la rinichi), concreţiune pietroasă.  
 
Cert (certă)
Cert (certă), adjectiv
Sinonime: neîndoielnic, sigur, neîndoios, nedesminţit, precis; concret, palpabil, real.  
 
Contura
Contura, verb
Sinonime: a (se) profila, a se preciza, a se concretiza, a evidenţia, a mula, a reliefa, a schiţa, a zugrăvi; a descrie, a trasa, (figurat) a scrie; a configura.  
 
Efectiv
Efectiv (efectivă), adjectiv
Sinonime: real, adevărat, indiscutabil, incontestabil, neîndoielnic, sigur, netăgăduit, neîndoios, concret, eficace.

Efectiv, adverb
Sinonime: realmente, în mod real.

Efectiv, substantiv
Sinonime: contingent, disponibil, (învechit) putere.  
 
Fructifica
Fructifica, verb
Sinonime: a aduce venit, a avea avantaj, a concretiza, a da un profit, a dezvolta, a finaliza, a produce, a raporta, a spori, a valorifica.  
 
Întrupa
Întrupa, verb
Sinonime: a întruchipa, a încarna, a încorpora, a personifica, a concretiza, a închega.  
 
Material (materială)
Material (materială), adjectiv
Sinonime: palpabil, concret, real, bănesc; economic, financiar.  
 
Materializa
Materializa, verb
Sinonime: a căpăta formă materială, a concretiza, a crea, a deveni concret, a deveni real, a incarna, a îndeplini, a înfăptui, a întrupa, a personifica, a plăsmui, a realiza, a transpune în viață.  
 
Obiectivat (obiectivată)
Obiectivat (obiectivată), adjectiv
Sinonime: concretizat, devenit obiectiv, materializat, obiectivizat.  
 
Palpabil (palpabilă)
Palpabil (palpabilă), adjectiv
Sinonime: concret, real; evident, clar, neîndoios, neîndoielnic, pipăibil, învederat, vădit, sigur.  
 
Perceptibil (perceptibilă)
Perceptibil (perceptibilă), adjectiv
Sinonime: accesibil, apreciabil, audibil, clar, comprehensibil, concret, constatabil, decelabil, distinct, evident, fizic, inteligibil, manifest, material, observabil, ostensibil, palpabil, pipăibil, sensibil, sesizabil, tangibil, vizibil, (rar) pipăit, (învechit) pipăicios, pipăitor, pusăitor; încasabil, recuperabil.  
 
Realitate
Realitate, substantiv feminin
Sinonime: adevăr, autenticitate, certitudine, evidență, existenţă (obiectivă), factualitate, fapt concret, lucru real, materialitate, natură, real, realism, stare de fapt, substanță, tangibilitate, veracitate, veridicitate, veritate, viață, (învechit) (la plural) bunuri imobile.  
 
Realizare
Realizare, substantiv feminin
Sinonime: autorealizare, concretizare, creare, creaţie, executare, execuţie, facere, făurire, inventare, izbândă, împlinire, îndeplinire, înfăptuire, lucrare, materializare, obţinere, operă, repurtare, reuşită, stabilire, succes, turnare, (învechit) realizație.  
 
Sensibil (sensibilă)
Sensibil (sensibilă), adjectiv
Sinonime: impresionabil, simţitor, emotiv, receptiv; concret, pipăibil, material, vădit, evident; apreciabil, considerabil, important.  
 
Sensibiliza
Sensibiliza, verb
Sinonime: (rar) a concretiza, a materializa.  
 
Tangibil (tangibilă)
Tangibil (tangibilă), adjectiv
Sinonime: concret, real, palpabil; (figurat) clar, evident, neîndoios, învederat, vădit, neîndoielnic, sigur.  
 
Abstractizare (abstractizări)
Abstractizare (abstractizări), substantiv feminin
Sinonime: abstracție, (învechit) abstracțiune; trecere de la concret la abstract.  
 
Finaliza
Finaliza, verb
Sinonime: a concretiza, a duce până la final, a fini, a încheia, a isprăvi, a sfârși, a termina, (figurat) a fructifica.  
 
Finalizare
Finalizare, substantiv
Sinonime: terminare; (sport) concretizare, (figurat) fructificare.  
 
Fizic (fizică)
Fizic (fizică), adjectiv
Sinonime: carnal, corporal, fiziologic, sexual, organic, pământesc, terestru, trupesc; concret, palpabil, real, solid, tangibil, vizibil; material, natural, mecanic, manual, (învechit) mecanicesc.  
 
Fructificare
Fructificare, substantiv
Sinonime: concretizare, finalizare, fructificaţie, valorificare.  
 
Sesizabil
Sesizabil, adjectiv
Sinonime: comprehensibil, concret, observabil, perceptibil, sezisabil.  
 
Incarnație
Incarnație, substantiv
Sinonime: avatar, concretizare, incarnare, întruchipare, întrupare, personificare, (variantă) incarnațiune.  
 
Materializare
Materializare, substantiv
Sinonime: concretizare, realizație.  
 
Realizaţie
Realizaţie, substantiv
Sinonime: concretizare, elaborație, execuție, îndeplinire, înfăptuire, materializare, realizare.  
 
Reifica
Reifica, verb
Sinonime: a concretiza, a depersonaliza, a materializa.  
 
Reificare
Reificare, substantiv
Sinonime: concretizare, depersonalizare, materializare.  
 
Stalactit
Stalactit, substantiv
Sinonime: concrețiune, petrificație, (variantă) stalactită.  
 
Stalagmită
Stalagmită, substantiv
Sinonime: concrețiune, petrificație.  
 
Pusăitor
Pusăitor, adjectiv
Sinonime: concret, fizic, material, palpabil, perceptibil, pipăibil, sesizabil.  
 
Materialitate
Materialitate, substantiv
Sinonime: concret, materie, real, realitate, tangibilitate, veritate.  
 
Acomplisement
Acomplisement, substantiv
Sinonime: completare, concretizare, executare, execuție, îndeplinire, înfăptuire, materializare, realizare, realizație, reușită, terminare, (figurat) încoronare.  
 
Pipăicios
Pipăicios, adjectiv
Sinonime: concret, fizic, material, palpabil, perceptibil, pipăibil, sesizabil.  
 
Pipăibil
Pipăibil, adjectiv
Sinonime: concret, palpabil, tangibil.  
 
Pipăitor
Pipăitor, adjectiv
Sinonime: concret, fizic, material, palpabil, perceptibil, pipăibil, sesizabil.  
 
Sialolit
Sialolit, substantiv
Sinonime: (medicină) concrețiune salivară, ptialolit.  
 
Agregat
Agregat, substantiv
Sinonime: aglomerat, agregație, asamblaj, bloc, concrețiune, conglomerat, granulat, masă.  
 
Obiectiva
Obiectiva, verb
Sinonime: a concretiza, a deveni obiectiv, a materializa, a se obiectiviza.  
 
Obiectivant
Obiectivant, adjectiv
Sinonime: concretizator.  
 
Realist
Realist, adjectiv
Sinonime: concret, cu picioarele pe pământ, cu spirit practic, materialist, naturalist, oportunist, pozitiv, pozitivist, practic, pragmatic, raționalist, real, realistic, utilitarist, verist.  
 
Materializat
Materializat, adjectiv
Sinonime: concretizat, înfăptuit, întrupat.  
 
Cristalizant
Cristalizant, adjectiv
Sinonime: concretizator.  
 
Inolit
Inolit, substantiv
Sinonime: (mineralogie) concrețiune fibroasă.  
 
Întrupare
Întrupare, substantiv
Sinonime: concretizare, creare, ființă, formare, incarnare, întruchipare, întrupat, materializare, personificare, realizare, reprezentare, simbolizare, sinteză, trup, (învechit) împelițare, (învechit) împielițare, (învechit) încorporare, (învechit) omenire, (învechit) personificație, (rar) sensibilizare.  
 
Întruchipare
Întruchipare, substantiv
Sinonime: concretizare, ființă, incarnare, îndeplinire, întrupare, materializare, personificare, realizare, reprezentare, simbolizare, (învechit) personificație, (rar) sensibilizare, (regional) alcătuire, (regional) echilibrare, (regional) împerechere, (regional) plătire pe din două.  
 
Efectivitate
Efectivitate, substantiv
Sinonime: actualizare, concretețe, eficacitate, realizare.  
 
Executat
Executat, adjectiv
Sinonime: adus la îndeplinire, aplicat, asasinat, concretizat, confecționat, decapitat, denigrat, discreditat, efectuat, eliminat, expropriat, fabricat, făcut, ghilotinat, interpretat, îndeplinit, prelucrat, realizat, reprezentat, sechestrat, suprimat, terminat, ucis, (învechit) executarisit.  
 
Bezoar
Bezoar, substantiv
Sinonime: calcul, concrețiune, egagropil, fitobezoar, piatră, tricobezoar, (învechit) panzehru.  
 
Solidificare
Solidificare, substantiv
Sinonime: candizare, coagulare, concreționare, concrețiune, cristalizare, gelificare, închegare, înghețare, întărire, învârtoșare, sleire, trecere în stare solidă, (învechit) solidificație, (învechit) solidificațiune, (popular) sleit.  
 
Obiectivare
Obiectivare, substantiv
Sinonime: concretizare, impersonalizare, impersonalizat, materializare, obiectivizare.  
 
Obiectiviza
Obiectiviza, verb
Sinonime: a concretiza, a exterioriza, a materializa, a obiectiva, a sensibiliza.  
 
Cristalizat
Cristalizat, adjectiv
Sinonime: (despre idei, noțiuni etc.) bine conturat, concretizat, fixat.

Cristalizat, substantiv
Sinonime: cristalizare.  
 
Sinter
Sinter, substantiv
Sinonime: (geologie) concrețiune; (regional; varietate de grâu) sinteră.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar