Coc
Coc, substantiv
Sinonime: (regional) moţoc, (Moldova) conci, (Bucovina) cucui, (prin Banat şi Transilvania) pup.  
 
Cocă
Cocă, substantiv feminin
Sinonime: aluat, pastă, sos gros, turtă; copil mic, nou-născut, prunc, sugaci, sugar; clei, lipici, pap, (Moldova și Transilvania) cir, (Transilvania, Banat și Oltenia) ciriș; carcasă, carenă, caroserie, cochilaj, habitaclu, șasiu.  
 
Cocăi
Cocăi, verb
Sinonime: a dormita, a moțăi, a picui, (regional) a cotcodăci, (variantă) a cucăi.  
 
Cocăia
Cocăia, verb (regional)
Sinonime: a cotcodăci, (variantă) a cocăi.  
 
Cocaie
Cocaie, substantiv
Sinonime: cujbă.  
 
Cocăieli
Cocăieli, substantiv la plural (popular)
Sinonime: cocături.  
 
Cocaină
Cocaină, substantiv
Sinonime: (popular) praf alb.  
 
Cocăire
Cocăire, substantiv
Sinonime: cotcodăcire.  
 
Cocăit
Cocăit, substantiv
Sinonime: cotcodăcire; (regional) cucăit.  
 
Cocăitură
Cocăitură, substantiv (regional)
Sinonime: moțăire, (variantă) cucăitură.  
 
Cocal
Cocal, substantiv
Sinonime: os lung; humerus, tibia, peroneu.  
 
Cocâlcă
Cocâlcă, substantiv
Sinonime: persoană robustă, zdrahon.  
 
Cocăli
Cocăli, verb
Sinonime: a cocălui, a cocoli, a face mâncare, a găti.  
 
Cocâltău (cocâltaie)
Cocâltău (cocâltaie), substantiv (regional)
Sinonime: (mai ales la plural) coclauri, ponoare.  
 
Cocâlteață
Cocâlteață, substantiv (regional)
Sinonime: stoguleț, (variantă) coculteț.

Cocălteață, substantiv (regional)
Sinonime: cerșetoare.  
 
Cocâmba
Cocâmba, verb (regional)
Sinonime: a se gheboși, a se încovoia, a se strânge.  
 
Cocâmbat
Cocâmbat, adjectiv (regional)
Sinonime: cocoșat, curbat, încovoiat, îndoit.  
 
Cocândi
Cocândi, verb (regional)
Sinonime: a lovi cu putere, (variantă) a cocandi.  
 
Cocânjeu
Cocânjeu, substantiv (regional)
Sinonime: unealtă de tors.  
 
Cocar
Cocar, substantiv
Sinonime: penis, membru viril.  
 
Cocărăi
Cocărăi, substantiv la plural (regional)
Sinonime: flori de primăvară.  
 
Cocardă
Cocardă, substantiv feminin
Sinonime: insignă, emblemă.  
 
Cocardău
Cocardău, substantiv
Sinonime: săbiuţă.  
 
Cocări
Cocări, verb (regional)
Sinonime: a coace, a cocăli, a găti.  
 
Cocărire
Cocărire, substantiv (regional)
Sinonime: coacere, cocărit, gătire.  
 
Cocărit
Cocărit, substantiv
Sinonime: coacere, cocăire; (învechit) impozit pe porumb.

Cocărit, adjectiv
Sinonime: copt, gătit.  
 
Cocârja
Cocârja, verb
Sinonime: a se îndoi de spate, a se gheboşi, a se gârbovi, a se încovoia, a se cocoşa, (figurat) a îmbătrâni.  
 
Cocârjare
Cocârjare, substantiv
Sinonime: cocârjat, cocârjire, cocârjit, îndoire (de spate).  
 
Cocârjat
Cocârjat, adjectiv
Sinonime: adus; coroiat.  
 
Cocârji
Cocârji, verb
Sinonime: a se cocârja, a se gârbovi, a se îndoi (de spate).  
 
Cocârjire
Cocârjire, substantiv
Sinonime: cocârjare.  
 
Cocârjit
Cocârjit, adjectiv (popular și familiar)
Sinonime: cocârjat, încovoiat, (despre nas) acvilin.  
 
Cocârjitură
Cocârjitură, substantiv (popular)
Sinonime: încovoiere, îndoitură.  
 
Cocârlă
Cocârlă, substantiv
Sinonime: (botanică) (regional, la plural) bureciori, (la plural) ciocârţi, (la plural) ciuciulaşi, (la plural) ciuciuleţi, (la plural) bureţi-de-iarbă, (la plural) bureţi-de-pajişte; schimbătoare; (regional) mănunchi, mâner, picior; (tehnică) crivală, manivelă, (regional) coacă, vârtej; crivac.  
 
Cocârlat
Cocârlat, substantiv (învechit și popular)
Sinonime: cocoșare, strâmbare, sucire, (figurat) tergiversare.

Cocârlat, adjectiv (popular)
Sinonime: acvilin, îndoit.  
 
Cocârlos
Cocârlos, adjectiv
Sinonime: ciolănos, osos, uscățiv.  
 
Cocârţeală
Cocârţeală, substantiv
Sinonime: cocârlă, schimbătoare.  
 
Cocăt
Cocăt, substantiv
Sinonime: arşiţă, caniculă, călduri, dogoare, dogoreală, fierbinţeală, năbuşeală, năduf, năduşeală, pârjol, pojar, toropeală, zăduf, zăpuşeală.  
 
Cocătoriu
Cocătoriu, substantiv (învechit)
Sinonime: cocător.  
 
Cocătură (cocături)
Cocătură (cocături), substantiv
Sinonime: aluat copt, coacere, (la plural) cocăieli.  
 
Cocăzar
Cocăzar, substantiv
Sinonime: coacăz-de-munte, merişor, smirdar.  
 
Coccide
Coccide, substantiv la plural
Sinonime: (entomologie) (la plural) păduchi-ţestoşi.  
 
Coccige
Coccige, substantiv
Sinonime: (anatomie) coccis, noadă.  
 
Coccigodinie
Coccigodinie, substantiv
Sinonime: (medicină) coccigalgie.  
 
Coccis
Coccis, substantiv
Sinonime: (anatomie) (popular) noadă, (Oltenia) şerteaţă.  
 
Cocean
Cocean, substantiv masculin
Sinonime: ştiulete, ciocan, ciocălău.  
 
Cocean-căpresc
Cocean-căpresc, substantiv
Sinonime: cinsteţ, salvie.  
 
Cocenaşi
Cocenaşi, substantiv la plural
Sinonime: porumb.  
 
Cochet (cochetă)
Cochet (cochetă), adjectiv
Sinonime: elegant, îngrijit.  
 
Cocheta
Cocheta, verb
Sinonime: a flirta.  
 
Adus (adusă)
Adus (adusă), adjectiv
Sinonime: aplecat, încovoiat, cocoșat.  
 
Bacterie
Bacterie, substantiv feminin
Sinonime: acetobacter, bacil, coc, micoplasm, microb, microorganism, nitrobacter, vibrion.  
 
Baroană
Baroană, substantiv feminin
Sinonime: baroneasă, baroniță, cocoană.  
 
Barză
Barză, substantiv feminin
Sinonime: cocostârc, stârc.  
 
Beizadea
Beizadea, substantiv feminin (învechit)
Sinonime: principe, prinț; cocon, os domnesc.  
 
Birjar
Birjar, substantiv masculin
Sinonime: surugiu, vizitiu, (învechit şi regional) sechiraş, (regional) droşcar, (Transilvania) cociş, (învechit) mânaş, veturin.  
 
Birjă
Birjă, substantiv feminin
Sinonime: brișcă, trăsură, (ieșit din uz, prin Muntenia) muscal, (învechit) fiacru, (învechit) rădvan, (regional) droșcă, (Transilvania, Banat și Maramureș) cocie.  
 
Bârlog
Bârlog, substantiv neutru
Sinonime: culcuş, vizuină; cocină, coteţ; (figurat) locuinţă, casă, cămin, adăpost, sălaş.  
 
Boieroaică
Boieroaică, substantiv feminin
Sinonime: cocoană, grofoaie, jupâneasă, medelnicereasă.  
 
Bojdeucă
Bojdeucă, substantiv feminin (regional)
Sinonime: bordei, casă sărăcăcioasă, cocioabă, magherniţă, şandrama, budă, colibă.  
 
Bol
Bol, substantiv neutru
Sinonime: cocoloş, boţ, ghemotoc, bulz, bulgăre.  
 
Bot
Bot, substantiv neutru
Sinonime: rât; gură.

Boţ, substantiv neutru
Sinonime: cocoloş, bol, bulz, ghemotoc, bulgăre.  
 
Boţi
Boţi, verb
Sinonime: a face boţ, a mototoli, a cocoloşi, a ghemui; a zbârci, a încreţi, a şifona, a plisa, a cuta.  
 
Buleandră
Buleandră, substantiv feminin (popular)
Sinonime: zdreanţă, cârpă, fleandură, (la plural) boarfe, catrafuse, boscârţe, buclucuri, bodrocuţe, lucruri, calabalâc, bagaj, haine ponosite; (depreciativ) femeie imorală, târfă, curvă, căzătură, cocotă, parașută.  
 
Bulz
Bulz, substantiv masculin (popular)
Sinonime: cocoloş, bol, boţ, bulgăre, ghemotoc.  
 
Caleaşcă
Caleaşcă, substantiv feminin
Sinonime: trăsură, brişcă, (regional) cocie, cabrioletă, docar, (învechit) rădvan, butcă.  
 
Căţăra
Căţăra, verb
Sinonime: a se cocoţa, a se ridica, a se sui, a se urca, a escalada, (popular) a se zgăibăra, a se aburca, a se ţuţuia, (regional) a se burica, a se cucuia, a se găibăra, a se popoţa, (prin Transilvania) a se pupuia, (prin Oltenia) a se suliga.

Catara, substantiv (învechit)
Sinonime: afurisenie, anatemă, blestem.  
 
Ciocârti
Ciocârti, verb
Sinonime: a ciopârţi.

Ciocârţi, substantiv la plural
Sinonime: cocârlă.  
 
Ciuciulaşi
Ciuciulaşi, substantiv la plural
Sinonime: cocârlă.  
 
Ciuciulete
Ciuciulete, substantiv masculin
Sinonime: boţ, cocoloş; (popular) zbârciog.

Ciuciulete, adverb
Sinonime: leoarcă, ud de tot.  
 
Clei
Clei, substantiv neutru
Sinonime: lipici, pap, cocă.  
 
Coastă
Coastă, substantiv feminin
Sinonime: dungă, latură, parte; flanc; pantă, povârniş; ţărm, mal, chei; chingă, cocârlă, crivac; (coasta-dracului) sparanghel; (coasta-vrăjmaşului) sparanghel; (expresie) (e slab de-i poți număra coastele) e foarte slab; (expresie) (a pune cuiva sula în coastă) a obliga pe cineva facă un lucru neplăcut; (locuțiune adverbială) (pe o coastă) pe o parte, într-o dungă.  
 
Colibă
Colibă, substantiv
Sinonime: casă modestă, cocioabă, magherniţă, bojdeucă, bordei, (regional) obor, (Transilvania) cobaşă, (Moldova şi Transilvania) poiată, (prin Banat) zomoniţă; stână, târlă; (astronomie, articulat) gemma, perla.  
 
Coroiat (coroiată)
Coroiat (coroiată), adjectiv
Sinonime: încovoiat, adus în jos, acvilin, cocârjat, curbat, (regional) coroietic.  
 
Dres (dreasă)
Dres (dreasă), adjectiv
Sinonime: reparat, refăcut; sulemenit, dichisit, fardat, aranjat, cochet, contrafăcut, elegant, falsificat, fercheş, ferchezuit, gătit, îngrijit, machiat, spilcuit, vopsit.  
 
Dric
Dric, substantiv neutru
Sinonime: autodric, car funebru, car funerar, car mortuar, (Bucovina) caravană, (Moldova) droagă, pataşcă; centru, cocârlă, cotigă, mijloc, putere, schimbătoare, teleagă, miez, toi; (tehnică) (regional) sandâc.  
 
Drugă
Drugă, substantiv feminin
Sinonime: bătător, cocean, ştiulete, (învechit) drug scurt, (Crișana) făcăleț.  
 
Femeie
Femeie, substantiv feminin
Sinonime: duduie, egerie, femeiușcă, femelă, fiică a Evei, frumusețe, jumătate, megeră, muiere, muză, nană, neam, nevastă, reprezentantă a sexului frumos, tipesă, Venus, viţă, walkirie, (figurat) fustă, (figurat, despre un bărbat) mulă, (figurat) naiadă, (figurat) nimfă, (învechit și regional) fimeie, (învechit) familie, (învechit) fămeaie, (învechit) fomeie, (învechit) fumeie, (învechit) seminție (de popoare), (popular) săteancă, (popular) soție, (variantă) fămeie; (termeni afectivi) blondă, brunetă, căprioară, păpușă, porumbiță, roșcată, șatenă; (femeie de serviciu) cameristă, servantă, servitoare, subretă, (învechit) slujnică; (femeie de stradă, femeie publică) cocotă, curvă, damă, hetairă, prostituată, târfă.  
 
Fetiţă
Fetiţă, substantiv feminin
Sinonime: copilă, tânără, fetică, (regional) cocuţă, fătucă, fătuţă.  
 
Fiere
Fiere, substantiv feminin
Sinonime: bilă, venin, veziculă biliară; (figurat) amărăciune, necaz, amar, răutate, supărare; (botanică) (fierea-pământului) potroacă, ţintaură, (regional) cintoaie, frigor, frigurică, genţiană, ghinţură, ghinţurea, potrocea, potrocuţă, scăunel, scânteiuţă, taulă, buruiană-de-friguri, (la plural) cocoșei-de-grădină, crucea-pământului, floare-de-friguri, fumărică-bășicoasă, iarbă-de-curcă, iarbă-de-friguri, (la plural) săfindei-de-câmp, crin de pădure; (fiere-de-urs) aloe.  
 
Fiu
Fiu, substantiv neutru
Sinonime: copil, fecior, băiat, odraslă, (învechit şi popular) făt, (Banat) cocon, (la figurat) rejeton; (articulat) junior.  
 
Flirta
Flirta, verb
Sinonime: a avea o legătură de dragoste ușoară și nestatornică, a cocheta, a fi în flirt, a susține o conversație ușuratică.  
 
Galanterie
Galanterie, substantiv feminin
Sinonime: amabilitate, cavalerism, cochetărie, compliment, curtenie, curtoazie, gentileţe; magazin de mărunțișuri.  
 
Gaşcă
Gaşcă, substantiv feminin
Sinonime: grup, ceată, bandă, cârdăşie, clică.

Gâscă, substantiv feminin
Sinonime: boţ, broască, bulz, cocoloş, mutelcă, piuliţă, şurubelniţă; (figurat) femeie proastă, naivă, credulă, bleagă.  
 
Gămălie
Gămălie, substantiv feminin
Sinonime: măciulie, (regional) căciulie; cocoloș, bulgăre, bulb; (argou) cap, minte, dovleac.  
 
Găoace
Găoace, substantiv feminin
Sinonime: coajă, cochilie.  
 
Gheb
Gheb, substantiv neutru
Sinonime: cifoză, cocoaşă, gibozitate.  
 
Ghebos (gheboasă)
Ghebos (gheboasă), adjectiv
Sinonime: adus de spate, aplecat, cifos, cocoșat, gârbov, gârbovit, gheboșat, încovoiat, îndoit, (Transilvania) pupoș, (variantă) ghibos.  
 
Gheboşa
Gheboşa, verb reflexiv
Sinonime: a se cocoşa, a se gârbovi; a se încovoia, a se apleca.  
 
Ghemotoc
Ghemotoc, substantiv neutru
Sinonime: boţ, cocoloş, gălătuş, ghem, mototol, tomoaşă, (regional) boboloş, (Oltenia şi Muntenia) toltoaşă.  
 
Ghimirlie
Ghimirlie, substantiv feminin
Sinonime: căsuţă, cocioabă, bordei.  
 
Gârbov (gârbovă)
Gârbov (gârbovă), adjectiv
Sinonime: adus, cocoşat, gârbovit, ghebos, gheboşat, încovoiat.  
 
Gârbovi
Gârbovi, verb
Sinonime: a se cocârja, a se cocoşa, a se gheboşa, a se încovoia, a se îndoi.  
 
Glod
Glod, substantiv neutru (regional)
Sinonime: bulgăre (de pământ), cocoloș (de pământ), imală, mâl, mocirlă, nămol, noroi, tină.  
 
Gogoaşă
Gogoaşă, substantiv feminin
Sinonime: bulb, cartof, crisalidă, glob, invenţie, minciună, născoceală, născocire, născocitură, neadevăr, nimfă, palavră, păpălău, plăsmuire, poveste, pupă, scorneală, scornire, scornitură, (Bucovina) pampuşcă, (entomologie) cocon, (regional) craflă, (Transilvania şi Banat) croafenă, (Transilvania şi Banat) pancovă; (gogoașă de ristic) gală, gogoașă de stejar, (rar) galeșă, (regional) moțochină, gogoașă de cerneală; (botanică) (regional) puf, pufai, pufulete, bășica-porcului, băşina-calului, beșina-lupului, beșina-porcului, beșina-vulpii, beșul-porcului, răsuflătoarea-pământului.  
 
Graţios (grațioasă)
Graţios (grațioasă), adjectiv
Sinonime: afabil, amabil, armonios, binevoitor, cochet, delicat, distins, elegant, fin, galant, gingaş, îngrijit, mlădios, mlădiu, plin de farmec, plin de gingășie, plin de grație, prietenos, rafinat, select, stilat, suav, suplu, svelt, șarmant, șic, zvelt, (rar) mlădiat.  
 
Gruie
Gruie, substantiv feminin
Sinonime: cric, macara, muflă, palan, troliu, (variantă) grui; (regional) cocor.  
 
Inel
Inel, substantiv neutru
Sinonime: ansă, belciug, belieră, bridă, buclă, cârlionț, cerc, cerculeț, cercușor, colier, creț, fibulă, fretă, ineluș, manșon, ochi, ondulație, ondulă, șevalieră, val, verigă, verighetă, virolă, za, zuluf, (anatomie) segment, (Banat) cocor, (învechit și regional) rătez, (prin Banat) burmă, (prin Muntenia și Moldova) scâr, (rar) anou, (rar) sfredel, (rar) sfredelitură, (regional) alianță, (regional) scârlionț, (regional) zgârlăunte.  
 
Inimă
Inimă, substantiv feminin
Sinonime: abdomen, bărbăţie, bravură, burtă, caracter, centru, cocoş, conştiinţă, cord, cupă, curaj, cutezanţă, dârzenie, esenţă, fire, fond, interior, încumetare, îndrăzneală, materie, măduvă, miez, mijloc, natură, neînfricare, om, piept, rânză, semeţie, stomac, structură, suflet, temeritate, temperament, (învechit, la plural) maţe, (plural) pântece.  
 
Izmeneală
Izmeneală, substantiv feminin (familiar)
Sinonime: afectare, capriciu, chef, cochetărie exagerată, fandoseală, fantezie, fasoleală, fason, fiță, maimuțăreală, marghioleală, moft, naz, poftă, prosteală, sclifoseală, strâmbătură, toană.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

Reduceri online!
RSS
...
Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Reduceri
Dicționar