Menu
dictoo - dictionar de sinonime

Coc
Coc, substantiv
Sinonime: (regional) moţoc, (Moldova) conci, (Bucovina) cucui, (prin Banat şi Transilvania) pup.  
Cocă
Cocă, substantiv feminin
Sinonime: aluat, pastă, sos gros, turtă; copil mic, nou-născut, prunc, sugaci, sugar; clei, lipici, pap, (Moldova și Transilvania) cir, (Transilvania, Banat și Oltenia) ciriș; carcasă, carenă, caroserie, cochilaj, habitaclu, șasiu.  
Cocăi
Cocăi, verb
Sinonime: a dormita, a moțăi, a picui, (regional) a cotcodăci, (variantă) a cucăi.  
Cocăia
Cocăia, verb (regional)
Sinonime: a cotcodăci, (variantă) a cocăi.  
Cocaie
Cocaie, substantiv
Sinonime: cujbă.  
Cocăieli
Cocăieli, substantiv la plural (popular)
Sinonime: cocături.  
Cocaină
Cocaină, substantiv
Sinonime: (popular) praf alb.  
Cocăire
Cocăire, substantiv
Sinonime: cotcodăcire.  
Cocăit
Cocăit, substantiv
Sinonime: cotcodăcire; (regional) cucăit.  
Cocăitură
Cocăitură, substantiv (regional)
Sinonime: moțăire, (variantă) cucăitură.  
Cocal
Cocal, substantiv
Sinonime: os lung; humerus, tibia, peroneu.  
Cocâlcă
Cocâlcă, substantiv
Sinonime: persoană robustă, zdrahon.  
Cocăli
Cocăli, verb
Sinonime: a cocălui, a cocoli, a face mâncare, a găti.  
Cocâltău (cocâltaie)
Cocâltău (cocâltaie), substantiv (regional)
Sinonime: (mai ales la plural) coclauri, ponoare.  
Cocâlteață
Cocâlteață, substantiv (regional)
Sinonime: stoguleț, (variantă) coculteț.

Cocălteață, substantiv (regional)
Sinonime: cerșetoare.  
Cocâmba
Cocâmba, verb (regional)
Sinonime: a se gheboși, a se încovoia, a se strânge.  
Cocâmbat
Cocâmbat, adjectiv (regional)
Sinonime: cocoșat, curbat, încovoiat, îndoit.  
Cocândi
Cocândi, verb (regional)
Sinonime: a lovi cu putere, (variantă) a cocandi.  
Cocânjeu
Cocânjeu, substantiv (regional)
Sinonime: unealtă de tors.  
Cocar
Cocar, substantiv
Sinonime: penis, membru viril.  
Cocărăi
Cocărăi, substantiv la plural (regional)
Sinonime: flori de primăvară.  
Cocardă
Cocardă, substantiv feminin
Sinonime: insignă, emblemă.  
Cocardău
Cocardău, substantiv
Sinonime: săbiuţă.  
Cocări
Cocări, verb (regional)
Sinonime: a coace, a cocăli, a găti.  
Cocărire
Cocărire, substantiv (regional)
Sinonime: coacere, cocărit, gătire.  
Cocărit
Cocărit, substantiv
Sinonime: coacere, cocăire; (învechit) impozit pe porumb.

Cocărit, adjectiv
Sinonime: copt, gătit.  
Cocârja
Cocârja, verb
Sinonime: a se îndoi de spate, a se gheboşi, a se gârbovi, a se încovoia, a se cocoşa, (figurat) a îmbătrâni.  
Cocârjare
Cocârjare, substantiv
Sinonime: cocârjat, cocârjire, cocârjit, îndoire (de spate).  
Cocârjat
Cocârjat, adjectiv
Sinonime: adus; coroiat.  
Cocârji
Cocârji, verb
Sinonime: a se cocârja, a se gârbovi, a se îndoi (de spate).  
Cocârjire
Cocârjire, substantiv
Sinonime: cocârjare.  
Cocârjit
Cocârjit, adjectiv (popular și familiar)
Sinonime: cocârjat, încovoiat, (despre nas) acvilin.  
Cocârjitură
Cocârjitură, substantiv (popular)
Sinonime: încovoiere, îndoitură.  
Cocârlă
Cocârlă, substantiv
Sinonime: (botanică) (regional, la plural) bureciori, (la plural) ciocârţi, (la plural) ciuciulaşi, (la plural) ciuciuleţi, (la plural) bureţi-de-iarbă, (la plural) bureţi-de-pajişte; schimbătoare; (regional) mănunchi, mâner, picior; (tehnică) crivală, manivelă, (regional) coacă, vârtej; crivac.  
Cocârlos
Cocârlos, adjectiv
Sinonime: ciolănos, osos, uscățiv.  
Cocârţeală
Cocârţeală, substantiv
Sinonime: cocârlă, schimbătoare.  
Cocăt
Cocăt, substantiv
Sinonime: arşiţă, caniculă, călduri, dogoare, dogoreală, fierbinţeală, năbuşeală, năduf, năduşeală, pârjol, pojar, toropeală, zăduf, zăpuşeală.  
Cocătoriu
Cocătoriu, substantiv (învechit)
Sinonime: cocător.  
Cocătură (cocături)
Cocătură (cocături), substantiv
Sinonime: aluat copt, coacere, (la plural) cocăieli.  
Cocăzar
Cocăzar, substantiv
Sinonime: coacăz-de-munte, merişor, smirdar.  
Coccide
Coccide, substantiv la plural
Sinonime: (entomologie) (la plural) păduchi-ţestoşi.  
Coccige
Coccige, substantiv
Sinonime: (anatomie) coccis, noadă.  
Coccis
Coccis, substantiv
Sinonime: (anatomie) (popular) noadă, (Oltenia) şerteaţă.  
Cocean
Cocean, substantiv masculin
Sinonime: ştiulete, ciocan, ciocălău.  
Cocean-căpresc
Cocean-căpresc, substantiv
Sinonime: cinsteţ, salvie.  
Cocenaşi
Cocenaşi, substantiv la plural
Sinonime: porumb.  
Cochet (cochetă)
Cochet (cochetă), adjectiv
Sinonime: elegant, îngrijit.  
Cocheta
Cocheta, verb
Sinonime: a flirta.  
Cochetărie
Cochetărie, substantiv
Sinonime: afectație, aranjare, eleganță, fardare, fardat, flirt, galanterie, gătire, gătit, grimă, împodobire, împopoțonare, înzorzonare, machiaj, machiere, rujare, șarm, vopsire, vopsit, (învechit) sulimenire, (popular și familiar) dichiseală, (popular și familiar) dichisire, (popular și familiar) ferchezuială, (popular și familiar) scliviseală, (popular și familiar) sclivisire, (popular) dres, (regional) boire, (regional) boit.  
Cochii-vechi
Cochii-vechi, substantiv
Sinonime: licitaţie, mezat.  
Adus (adusă)
Adus (adusă), adjectiv
Sinonime: aplecat, încovoiat, cocoșat.  
Bacterie
Bacterie, substantiv feminin
Sinonime: acetobacter, bacil, coc, micoplasm, microb, microorganism, nitrobacter, vibrion.  
Baroană
Baroană, substantiv feminin
Sinonime: baroneasă, cocoană.  
Barză
Barză, substantiv feminin
Sinonime: cocostârc, stârc.  
Beizadea
Beizadea, substantiv feminin (învechit)
Sinonime: principe, prinț; cocon, os domnesc.  
Birjar
Birjar, substantiv masculin
Sinonime: surugiu, vizitiu, (învechit şi regional) sechiraş, (regional) droşcar, (Transilvania) cociş, (învechit) mânaş, veturin.  
Birjă
Birjă, substantiv feminin
Sinonime: brișcă, trăsură, (ieșit din uz, prin Muntenia) muscal, (învechit) fiacru, (învechit) rădvan, (regional) droșcă, (Transilvania, Banat și Maramureș) cocie.  
Bârlog
Bârlog, substantiv neutru
Sinonime: culcuş, vizuină; cocină, coteţ; (figurat) locuinţă, casă, cămin, adăpost, sălaş.  
Boieroaică
Boieroaică, substantiv feminin
Sinonime: cocoană, grofoaie, jupâneasă, medelnicereasă.  
Bojdeucă
Bojdeucă, substantiv feminin (regional)
Sinonime: bordei, casă sărăcăcioasă, cocioabă, magherniţă, şandrama, budă, colibă.  
Bol
Bol, substantiv neutru
Sinonime: cocoloş, boţ, ghemotoc, bulz, bulgăre.  
Bot
Bot, substantiv neutru
Sinonime: rât; gură.

Boţ, substantiv neutru
Sinonime: cocoloş, bol, bulz, ghemotoc, bulgăre.  
Boţi
Boţi, verb
Sinonime: a face boţ, a mototoli, a cocoloşi, a ghemui; a zbârci, a încreţi, a şifona, a plisa, a cuta.  
Buleandră
Buleandră, substantiv feminin (popular)
Sinonime: zdreanţă, cârpă, fleandură, (la plural) boarfe, catrafuse, boscârţe, buclucuri, bodrocuţe, lucruri, calabalâc, bagaj, haine ponosite; (depreciativ) femeie imorală, târfă, curvă, căzătură, cocotă, parașută.  
Bulz
Bulz, substantiv masculin (popular)
Sinonime: cocoloş, bol, boţ, bulgăre, ghemotoc.  
Caleaşcă
Caleaşcă, substantiv feminin
Sinonime: trăsură, brişcă, (regional) cocie, cabrioletă, docar, (învechit) rădvan, butcă.  
Căţăra
Căţăra, verb
Sinonime: a se cocoţa, a se ridica, a se sui, a se urca, a escalada, (popular) a se zgăibăra, a se aburca, a se ţuţuia, (regional) a se burica, a se cucuia, a se găibăra, a se popoţa, (prin Transilvania) a se pupuia, (prin Oltenia) a se suliga.  
Ciocârti
Ciocârti, verb
Sinonime: a ciopârţi.

Ciocârţi, substantiv la plural
Sinonime: cocârlă.  
Ciuciulaşi
Ciuciulaşi, substantiv la plural
Sinonime: cocârlă.  
Ciuciulete
Ciuciulete, substantiv masculin
Sinonime: boţ, cocoloş; (popular) zbârciog.

Ciuciulete, adverb
Sinonime: leoarcă, ud de tot.  
Clei
Clei, substantiv neutru
Sinonime: lipici, pap, cocă.  
Coastă
Coastă, substantiv feminin
Sinonime: dungă, latură, parte; flanc; pantă, povârniş; ţărm, mal, chei; chingă, cocârlă, crivac; (coasta-dracului) sparanghel; (coasta-vrăjmaşului) sparanghel; (expresie) (e slab de-i poți număra coastele) e foarte slab; (expresie) (a pune cuiva sula în coastă) a obliga pe cineva facă un lucru neplăcut; (locuțiune adverbială) (pe o coastă) pe o parte, într-o dungă.  
Colibă
Colibă, substantiv
Sinonime: casă modestă, cocioabă, magherniţă, bojdeucă, bordei, (regional) obor, (Transilvania) cobaşă, (Moldova şi Transilvania) poiată, (prin Banat) zomoniţă; stână, târlă; (astronomie, articulat) gemma, perla.  
Coroiat (coroiată)
Coroiat (coroiată), adjectiv
Sinonime: încovoiat, adus în jos, acvilin, cocârjat, curbat, (regional) coroietic.  
Dres (dreasă)
Dres (dreasă), adjectiv
Sinonime: reparat, refăcut; sulemenit, dichisit, fardat, aranjat, cochet, contrafăcut, elegant, falsificat, fercheş, ferchezuit, gătit, îngrijit, machiat, spilcuit, vopsit.  
Dric
Dric, substantiv neutru
Sinonime: (tehnică) (regional) sandâc; car funebru, car funerar, car mortuar, (Bucovina) caravană, (Moldova) droagă, pataşcă; centru, cocârlă, cotigă, mijloc, putere, schimbătoare, teleagă, miez, toi.  
Drugă
Drugă, substantiv feminin
Sinonime: bătător, cocean, ştiulete, (învechit) drug scurt, (Crișana) făcăleț.  
Femeie
Femeie, substantiv feminin
Sinonime: familie, neam, nevastă, soţie, viţă, muiere, (figurat) fustă; (femeie de serviciu) servitoare; (femeie de stradă) femeie publică, cocotă, curvă, prostituată, târfă.  
Fetiţă
Fetiţă, substantiv feminin
Sinonime: copilă, tânără, fetică, (regional) cocuţă, fătucă, fătuţă.  
Fiere
Fiere, substantiv feminin
Sinonime: bilă, venin, veziculă biliară; (figurat) amărăciune, necaz, amar, răutate, supărare; (botanică) (fierea-pământului) potroacă, ţintaură, (regional) cintoaie, frigor, frigurică, genţiană, ghinţură, ghinţurea, potrocea, potrocuţă, scăunel, scânteiuţă, taulă, buruiană-de-friguri, (la plural) cocoșei-de-grădină, crucea-pământului, floare-de-friguri, fumărică-bășicoasă, iarbă-de-curcă, iarbă-de-friguri, (la plural) săfindei-de-câmp, crin de pădure; (fiere-de-urs) aloe.  
Fiu
Fiu, substantiv neutru
Sinonime: copil, fecior, băiat, odraslă, (învechit şi popular) făt, (Banat) cocon, (la figurat) rejeton; (articulat) junior.  
Flirta
Flirta, verb
Sinonime: a avea o legătură de dragoste ușoară și nestatornică, a cocheta, a fi în flirt, a susține o conversație ușuratică.  
Galanterie
Galanterie, substantiv feminin
Sinonime: amabilitate, cavalerism, cochetărie, compliment, curtenie, curtoazie, gentileţe; magazin de mărunțișuri.  
Gaşcă
Gaşcă, substantiv feminin
Sinonime: grup, ceată, bandă, cârdăşie, clică.

Gâscă, substantiv feminin
Sinonime: boţ, broască, bulz, cocoloş, mutelcă, piuliţă, şurubelniţă; (figurat) femeie proastă, naivă, credulă, bleagă.  
Gămălie
Gămălie, substantiv feminin
Sinonime: măciulie, (regional) căciulie; cocoloș, bulgăre, bulb; (argou) cap, minte, dovleac.  
Găoace
Găoace, substantiv feminin
Sinonime: coajă, cochilie.  
Gheb
Gheb, substantiv neutru
Sinonime: cifoză, cocoaşă, gibozitate.  
Ghebos (gheboasă)
Ghebos (gheboasă), adjectiv
Sinonime: cocoşat, gheboşat; încovoiat, gârbovit, aplecat, adus de spate.  
Gheboşa
Gheboşa, verb reflexiv
Sinonime: a se cocoşa, a se gârbovi; a se încovoia, a se apleca.  
Ghemotoc
Ghemotoc, substantiv neutru
Sinonime: boţ, cocoloş, gălătuş, ghem, mototol, tomoaşă, (regional) boboloş, (Oltenia şi Muntenia) toltoaşă.  
Ghimirlie
Ghimirlie, substantiv feminin
Sinonime: căsuţă, cocioabă, bordei.  
Gârbov (gârbovă)
Gârbov (gârbovă), adjectiv
Sinonime: adus, cocoşat, gârbovit, ghebos, gheboşat, încovoiat.  
Gârbovi
Gârbovi, verb
Sinonime: a se cocârja, a se cocoşa, a se gheboşa, a se încovoia, a se îndoi.  
Glod
Glod, substantiv neutru (regional)
Sinonime: bulgăre (de pământ), cocoloș (de pământ), imală, mâl, mocirlă, nămol, noroi, tină.  
Gogoaşă
Gogoaşă, substantiv feminin
Sinonime: bulb, cartof, crisalidă, glob, invenţie, minciună, născoceală, născocire, născocitură, neadevăr, nimfă, palavră, păpălău, plăsmuire, poveste, pupă, scorneală, scornire, scornitură, (Bucovina) pampuşcă, (entomologie) cocon, (regional) craflă, (Transilvania şi Banat) croafenă, (Transilvania şi Banat) pancovă; (gogoașă de ristic) gală, gogoașă de stejar, (rar) galeșă, (regional) moțochină, gogoașă de cerneală; (botanică) (regional) puf, pufai, pufulete, bășica-porcului, băşina-calului, beșina-lupului, beșina-porcului, beșina-vulpii, beșul-porcului, răsuflătoarea-pământului.  
Graţios (grațioasă)
Graţios (grațioasă), adjectiv
Sinonime: afabil, amabil, armonios, binevoitor, cochet, delicat, distins, elegant, fin, galant, gingaş, îngrijit, mlădios, mlădiu, plin de farmec, plin de gingășie, plin de grație, prietenos, rafinat, select, stilat, suav, suplu, svelt, șarmant, șic, zvelt, (rar) mlădiat.  
Gruie
Gruie, substantiv feminin
Sinonime: cric, macara, muflă, palan, troliu, (variantă) grui; (regional) cocor.  
Inel
Inel, substantiv neutru
Sinonime: ansă, belciug, belieră, bridă, buclă, cârlionț, cerc, cerculeț, cercușor, colier, creț, fibulă, fretă, ineluș, manșon, ochi, ondulație, ondulă, șevalieră, val, verigă, verighetă, virolă, za, zuluf, (anatomie) segment, (Banat) cocor, (învechit și regional) rătez, (prin Banat) burmă, (prin Muntenia și Moldova) scâr, (rar) anou, (rar) sfredel, (rar) sfredelitură, (regional) alianță, (regional) scârlionț, (regional) zgârlăunte.  
Inimă
Inimă, substantiv feminin
Sinonime: abdomen, bărbăţie, bravură, burtă, caracter, centru, cocoş, conştiinţă, cord, cupă, curaj, cutezanţă, dârzenie, esenţă, fire, fond, interior, încumetare, îndrăzneală, materie, măduvă, miez, mijloc, natură, neînfricare, om, piept, rânză, semeţie, stomac, structură, suflet, temeritate, temperament, (învechit, la plural) maţe, (plural) pântece.  
Izmeneală
Izmeneală, substantiv feminin (familiar)
Sinonime: afectare, capriciu, chef, cochetărie exagerată, fandoseală, fantezie, fasoleală, fason, fiță, maimuțăreală, marghioleală, moft, naz, poftă, prosteală, sclifoseală, strâmbătură, toană.  
Website, versiune pentru PC: http://sin0nime.com/pc/
Dicţionarul limbii române în format electronic: https://dicti0nar.ro/

Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

Dicti0nar.ro