Camai
Camai, adverb
Sinonime: cam, mai.  
 
Camaieu
Camaieu, substantiv
Sinonime: (pictură) grisai.  
 
Camăloaică
Camăloaică, substantiv (regional)
Sinonime: cahlă.  
 
Cămară
Cămară, substantiv feminin
Sinonime: debara, (învechit) chelărie, celar; odaie, încăpere; (învechit) vistierie domnească.  
 
Camarad
Camarad, substantiv masculin
Sinonime: prieten, tovarăş, coleg; aliat, amic, companion, confrate.  
 
Camaraderesc (camaraderească)
Camaraderesc (camaraderească), adjectiv
Sinonime: prietenesc, tovărăşesc, colegial; loial, cinstit; onest, corect, cumsecade, de bună credinţă.  
 
Camaradereşte
Camaradereşte, adverb
Sinonime: colegial, tovărăşeşte.  
 
Camaraderie
Camaraderie, substantiv feminin
Sinonime: prietenie; colegialitate, tovărăşie, ortăcie, amiciție.  
 
Cămăraş
Cămăraş, substantiv masculin (învechit)
Sinonime: intendent, fecior de casă, camerier, cămărăşel.  
 
Camardiner
Camardiner, substantiv (învechit)
Sinonime: camerier, chelner, ospătar.  
 
Camarilă
Camarilă, substantiv feminin
Sinonime: clică, bandă, şleahtă, grup, ceată.  
 
Camarot
Camarot, substantiv
Sinonime: (marină) chelner, ospătar; dormitor.  
 
Cămăruică
Cămăruică, substantiv
Sinonime: cămară (mică), cămăruie, cămărușă, cămăruță.  
 
Cămăruie
Cămăruie, substantiv
Sinonime: cămăruţă, odăiţă.  
 
Cămărușă
Cămărușă, substantiv
Sinonime: cămară (mică), cămăruică, cămăruie, cămăruță.  
 
Cămăruță
Cămăruță, substantiv
Sinonime: cămară (mică), cămăruică, cămăruie, cămărușă, căsuță, celulă, chilie, chiliuță, nișă, odăiță, (albinărit) cupă, (botanică) locul, (regional) clet, (regional) găoace, (regional) gherghir, (regional) podrum, (regional) sobiță, (regional) sobuță, (regional) zăhată.  
 
Cămaşă
Cămaşă, substantiv
Sinonime: combinezon; membrană; placentă, tunică; (cămaşa-lui-Dumnezeu) cămaşa-Maicii-Domnului, rochiţa-rândunelei, rochiţa-rândunicii, volbură.  
 
Cămășică
Cămășică, substantiv
Sinonime: cămășuță, maiou.  
 
Cămășoi
Cămășoi, substantiv (popular)
Sinonime: cămașă (mare), cămășoaie, (variantă) cămeșoi.  
 
Cămăşuţă
Cămăşuţă, substantiv
Sinonime: (popular) cămăşuică.  
 
Camătă
Camătă, substantiv feminin
Sinonime: dobândă; câştig, profit, folos, interes.  
 
Cămătar
Cămătar, substantiv masculin
Sinonime: (învechit) camatnic, cămătarnic, cămătaş, ciufut, mamelegiu, privătar, uzurar, zaraf; (figurat) om zgârcit, interesat, lipsit de scrupule.  
 
Cămătăresc
Cămătăresc, adjectiv
Sinonime: (învechit) uzurar.  
 
Cămătărie
Cămătărie, substantiv
Sinonime: (învechit) cămătnicie, uzură, zaraflâc, zărăfie.  
 
Camatnic
Camatnic, substantiv
Sinonime: cămătar.  
 

Amic
Amic, substantiv masculin
Sinonime: alter ego, camarad, coleg, companion, confident, cunoscut, cunoștință, frate, însoțitor, ortac, partener, prieten, relație, tovarăş, văr, (popular) fârtat, (învechit) libovnic, prietnic, soț, soție.  
 
Amical (amicală)
Amical (amicală), adjectiv
Sinonime: acort, afabil, afectuos, camaraderesc, convivial, cordial, prietenesc, prietenos, simpatic, surâzător, tovărășesc, (învechit) amicabil.  
 
Amiciţie
Amiciție, substantiv feminin
Sinonime: camaraderie, prietenie, tovărășie, (învechit și popular) prieteșug, (învechit și regional) amicie, (învechit) prietnicie, (regional) fârtăție, (regional) ortăcie.  
 
Bandă
Bandă, substantiv feminin
Sinonime: ceată, grup; (depreciativ) clică, şleahtă, camarilă, hoardă; taraf; banderolă; lizieră; peliculă; banner.  
 
Camerist
Camerist, substantiv masculin (învechit)
Sinonime: cabinier, servitor, valet, (învechit) camerier, (învechit) cămărășel, (învechit) odăiaş.  
 
Ceată
Ceată, substantiv feminin
Sinonime: grup, grămadă, mulţime, bandă, clică, camarilă, şleahtă.

Ceaţă, substantiv feminin
Sinonime: negură, pâclă; aburi, vapori.  
 
Celar
Celar, substantiv neutru
Sinonime: cămară, magazie; (învechit) veghetoare; comarnic.  
 
Chelner
Chelner, substantiv masculin
Sinonime: camarot, cambuzier, ganimede, ospătar, picolo, servitor, (ieșit din uz) băiat, (ieșit din uz) oberțal, (în trecut) garson, (învechit și regional) credențar, (învechit) camardiner, (învechit) țal, (variantă) chelnăr.  
 
Chichineaţă
Chichineaţă, substantiv feminin
Sinonime: cămăruţă, chilie.  
 
Chilie
Chilie, substantiv feminin
Sinonime: cameră monahală, cămăruţă, chichineaţă.  
 
Clică
Clică, substantiv feminin
Sinonime: camarilă, bandă, şleahtă, ceată, grup.  
 
Coleg
Coleg, substantiv masculin
Sinonime: camarad, tovarăş, prieten.  
 
Comănac
Comănac, substantiv neutru
Sinonime: acoperământ, acoperiș, capac, căciulă, pălărie, potcap; creangă, ramură; (variante) comanac, cumănac, cămănac.  
 
Confrate
Confrate, substantiv masculin
Sinonime: coleg, tovarăş, camarad.  
 
Dijmă
Dijmă, substantiv feminin (învechit)
Sinonime: bir, dare, dijmărit, impozit, zeciuială, (învechit și regional) chisâm, (învechit și regional) chisim, (învechit și regional) dejmă, (învechit și regional) deșmă, (învechit și regional) dicimă, (învechit și regional) dișmă, (învechit) azeace, (învechit) azeciuire, (învechit) câblărit, (învechit) desetină, (învechit) dijmăritură, (învechit) dizmă, (învechit) madea, (învechit) orânduială, (regional) camătă, (regional) taxă.  
 
Dobândă
Dobândă, substantiv feminin
Sinonime: camătă; câştig, folos, profit, avantaj, beneficiu, jaf, jefuire, jefuit, pradă, prădare, prădat, prădăciune.  
 
Fârtat
Fârtat, substantiv masculin (popular)
Sinonime: fărtat, furtat; camarad, amic, frate de cruce, ortac, prieten, tovarăş.  
 
Fraternitate
Fraternitate, substantiv feminin
Sinonime: amicie, camaraderie, comuniune, frăţie, înfrăţire, solidaritate, (învechit) frăţietate, sororitate, tovărăşie, uniune.  
 
Oficiu
Oficiu, substantiv neutru
Sinonime: agenţie, ajutor, cămară, cămăruţă, datorie, decizie, decret domnesc, funcție, încăpere, îndatorire, înlesnire, obligaţie, ocupaţie, odăiţă, rol, sarcină, serviciu (religios), slujbă (bisericească), (învechit) ofis; (locuţiune) (din oficiu) în mod automat.  
 
Ortac
Ortac, substantiv masculin
Sinonime: tovarăş, camarad, prieten, amic.  
 
Prieten
Prieten, substantiv masculin
Sinonime: amic, tovarăş, camarad; (familiar) iubit, amant, drăguţ.  
 
Prieteneşte
Prieteneşte, adverb
Sinonime: amical, bine, binevoitor, camaraderește, colegial, cu bunăvoinţă, cu prietenie, deschis, dezinteresat, franc, loial, prietenos, sincer, tovărășește.  
 
Prietenie
Prietenie, substantiv feminin
Sinonime: amiciţie, camaraderie, frăţie, (regional) prieteşug.  
 
Simpatie
Simpatie, substantiv feminin
Sinonime: afabilitate, afecţiune, afinitate, amabilitate, amiciție, apropiere, ataşament, atașare, atracţie, atragere, camaraderie, colegialitate, cordialitate, devotament, dragoste, empatie, fraternitate, frăție, predilecție, predispoziție, predispunere, preferință, prietenie, tovărășie, (figurat) aplecare, (figurat) căldură, (figurat) înclinare, (figurat) înclinație, (figurat) slăbiciune, (învechit și figurat) plecare, (învechit) frățietate, (popular) prieteșug.  
 
Uzură
Uzură, substantiv feminin
Sinonime: degradare, deteriorare, eroziune, purtare, uzaj, uzare, vetustețe; camătă, cămătărie, dobândă, procent; (figurat) slăbire, oboseală, epuizare; (figurat) corupție, decadență, desfrâu.  
 
Comornic (comornici)
Comornic (comornici), substantiv masculin
Sinonime: (învechit) cămăraș.  
 
Mâzdă
Mâzdă, substantiv feminin
Sinonime: (învechit) mită, camătă, dobândă, procent, şperţ.  
 
Acolit (acoliţi)
Acolit (acoliți), substantiv masculin
Sinonime: aderent, ajutor, asociat, auxiliar, camarad, complice, creatură, discipol, părtaș, prieten, servant, suporter, (figurat) satelit.  
 
Cardaş
Cardaş, substantiv
Sinonime: camarad, tovarăş.  
 
Șpais
Șpais, substantiv (Banat și Transilvania)
Sinonime: cămară, (regional) chelar.  
 
Chelar
Chelar, substantiv
Sinonime: pivnicer, cămară.  
 
Chiliuţă
Chiliuță, substantiv
Sinonime: cămăruță, celulă, chilie, chilioară, (albinărit) alveolă, (învechit) chiliiță.  
 
Ciufut
Ciufut, substantiv
Sinonime: cămătar; (substantiv și adjectiv) avar, calic, zgârcit.  
 
Colegial
Colegial, adjectiv
Sinonime: camaraderesc, tovărăşesc.

Colegial, adverb
Sinonime: camaradereşte, tovărăşeşte.  
 
Colegialitate
Colegialitate, substantiv
Sinonime: atitudine colegială, (la plural) sentimente colegiale; camaraderie.  
 
Companion
Companion, substantiv
Sinonime: acolit, amant, camarad, colaborator, coleg, complice, însoţitor, partener, prieten, tovarăş.  
 
Complice
Complice, substantiv
Sinonime: asistent, camarad, colaborator, coleg, companion, copărtaş, partener, părtaş, prieten, tovarăș, (argou) tirangiu, (învechit) ajutător.

Complice, adjectiv invariabil
Sinonime: aliat, amical, apropiat, prietenos.  
 
Defterdar
Defterdar, substantiv
Sinonime: tefterdar; (învechit) cămătar, (imperiul Otoman) ministru de finanțe.  
 
Guașă
Guașă, substantiv
Sinonime: acuarelă, camaieu, pastel.  
 
Furou
Furou, substantiv
Sinonime: cămașă de zi femeiască, combinezon.  
 
Familiaritate
Familiaritate, substantiv
Sinonime: amiciție, camaraderie, dezinvoltură, familiarism, intimitate.  
 
Ghioldaș
Ghioldaș, substantiv
Sinonime: (regional) camarad, tovarăș.  
 
Grisai
Grisai, substantiv
Sinonime: (pictură monocromă) camaieu.  
 
Uzurar
Uzurar, adjectiv
Sinonime: cămătăresc.

Uzurar, substantiv
Sinonime: cămătar.  
 
Odăiţă
Odăiţă, substantiv
Sinonime: cămăruţă, (popular) cămăruie, odaie.  
 
Privătar
Privătar, substantiv
Sinonime: cămătar, comerciant, negustor.  
 
Ortăcesc
Ortăcesc, adjectiv
Sinonime: camaraderesc, prietenesc, tovărășesc.  
 
Puitură
Puitură, substantiv
Sinonime: (regional) semănat; (cusătură pe o cămașă țărănească) înfloritură.  
 
Întrajutorare
Întrajutorare, substantiv
Sinonime: ajutor mutual, ajutorare reciprocă, camaraderie, fraternitate, mutualitate, reciprocitate, solidaritate.  
 
Polată
Polată, substantiv
Sinonime: (regional) cameră, cămară, chelar, curte (domnească), gard, încăpere, jgheab, magazie, palat, perete, prisacă, sală, schelă, streașină, stupină, șopron, (regional) polatră.  
 
Falangă
Falangă, substantiv
Sinonime: deget, falangetă, falangină, (popular) deșt; bătaie, (învechit) falagă; batalion, bloc, camarilă, clan, coaliție, cohortă, coloană, facțiune, falanster, grupare, legiune, ligă, organizație, partid, pleiadă, sectă, secțiune, trupă, uniune.  
 
Tezaurar
Tezaurar, substantiv
Sinonime: (învechit) casier, trezorier, vistiernic, (învechit) cămăraș.  
 
Trezorier
Trezorier, substantiv
Sinonime: casier, contabil, econom, perceptor, (în Roma antică) chestor; (învechit) cămăraș, tezaurar, vistier, vistiernic.  
 
Însoţitor
Însoţitor, substantiv
Sinonime: acolit, camarad, companion, complice, condiscipol, confrate, steward, stewardesă, tovarăș, (învechit și popular) soț, (învechit și regional) soție, (învechit) petrecător.  
 
Condiscipol
Condiscipol, substantiv
Sinonime: acolit, aderent, aliat, amic, asociat, camarad, colaborator, coleg, combatant, companion, comper, complice, confrate, discipol, elev, prieten.  
 
Nazist
Nazist, substantiv
Sinonime: cămașă brună, falangist, fascist, franchist, hitlerist, hortist, naţional-socialist, neonazist.  
 
Răboașcă
Răboașcă, substantiv
Sinonime: (argou) cămașă, (variantă) rubașcă.  
 
Mamelegiu
Mamelegiu, substantiv (învechit)
Sinonime: cămătar.  
 
Saraf
Saraf, substantiv (învechit)
Sinonime: bancher, bișnițar, cămătar, (învechit) zaraf, (regional) târgar.  
 
Zaraf
Zaraf, substantiv (învechit)
Sinonime: bancher, bișnițar, casier, cămătar, (învechit) saraf, (regional) târgar.  
 
Zărăfie
Zărăfie, substantiv (învechit)
Sinonime: cămătărie, (învechit) zaraflâc.  
 
Zaraflâc
Zaraflâc, substantiv (învechit)
Sinonime: agiotaj, bagatelă, bișniță, camătă, cămătărie, schimb, speculație, speculă, (învechit) zărăfie, (variantă) saraflâc, (variantă) zaraflic, (variantă) zărăflâc.  
 
Ademană
Ademană, substantiv (învechit și regional)
Sinonime: camătă, dobândă, mită, tentație, (învechit) aslam, (învechit) mâzdă, (regional) adămană.  
 
Aslam
Aslam, substantiv (învechit)
Sinonime: avariție, camătă, cămătărie, dobândă, înșelăciune, procent.  
 
Grisaille
Grisaille, substantiv
Sinonime: (pictură monocromă) camaieu, clar-obscur, grisai.  
 
Brânză
Brânză, substantiv
Sinonime: brie, camambert, camembert, cantal, caș, cașcaval, chester, edam, gorgonzola, parmezan, roquefort, șvaițăr, telemea, urdă, (regional) geculete; (figurat) procopseală, treabă.  
 
Tunică
Tunică, substantiv
Sinonime: cămaşă, chimono, dalmatică, djellaba, dolman, efod, laticlavă, redingotă, robă, (antichitate) chiton, (învechit) caftan, (învechit) surtuc; (anatomie) cornee, coroidă, înveliș, membrană, retină, sclerotică, (tunică internă) endoteliu.  
 
Amicalmente
Amicalmente, adverb
Sinonime: amical, camaraderește, prietenește.  
 
Înflutura
Înflutura, verb (învechit)
Sinonime: (despre cămăși) a orna cu fluturi.  
 
Înfluturat
Înfluturat, adjectiv (regional)
Sinonime: (despre cămăși) împodobit cu fluturi.  
 
Baș-ciohodar
Baș-ciohodar, substantiv (învechit)
Sinonime: întâiul cămăraș, întâiul ciohodar, (variantă) baș-ciuhodar.  
 
Ciohodar
Ciohodar, substantiv (învechit)
Sinonime: camerier, cizmar, lacheu, pantofar, paznic, servitor, slugă, slujbaș, slujitor, sol, (învechit) cămăraș, (învechit) ciodar, (învechit) ciohodar-bașa, (învechit) ici-ciohodar.  
 
Șemiza
Șemiza, verb
Sinonime: (tehnică) a acoperi cu un înveliș protector, a îmbrăca într-o cămașă, a îmbrăca într-un înveliș protector, a prevedea cu un înveliș.  
 
Mafia
Mafia, substantiv
Sinonime: bandă, camarilă, camorra, clan, clică, coterie, gang, gașcă, organizație criminală secretă, yakuza, (variantă) mafie.  
 
Sobiţă
Sobiță, substantiv
Sinonime: sobă, sobușoară, (regional) cămăruță.  
 
Lipitoare
Lipitoare, substantiv
Sinonime: (zoologie) anelid, hirudineu, vierme; (ornitologie) păpăludă, (rar) caprimulg, (regional) ciobănaș, (regional) lipici, (regional) mulgătorul-caprelor, (regional) mulge-capre, (regional) rândunea-de-noapte, (regional) spaimă, (regional) strigă, (regional) șișneab, (regional) văcăraș; (figurat) cămătar, exploatator, parazit, speculant.  
 
Asupreală
Asupreală, substantiv (învechit)
Sinonime: asuprire, cămătărie, exploatare, împilare, năpastă, năpăstuire, nedreptate, opresiune, oprimare, persecutare, persecuție, prigoană, prigonire, primejdie, urgisire, (la plural) rele.  
 
Hranilniță
Hranilniță, substantiv (învechit)
Sinonime: grânar, talisman, temei, (variantă) hrănilniță.

Hrănilniță, substantiv (învechit)
Sinonime: cămară, ladă.  
 
Mabeingiu
Mabeingiu, substantiv (învechit)
Sinonime: camerier, cămăraș, șambelan, (variantă) babeingiu.  
 
Fellow
Fellow, substantiv
Sinonime: (cuvânt englez) camarad, coleg, egal, membru.  
 
Ioldaș
Ioldaș, substantiv (învechit)
Sinonime: camarad, fârtat, tovarăș, (variantă) ghioldaș.  
 
Șpiglu
Șpiglu, substantiv (regional)
Sinonime: (la cămașa bărbătească) platcă.  
 
Serai
Serai, substantiv (turcism învechit)
Sinonime: cămară, curte, gineceu, hambar, harem, palat, staul, (învechit) divan-serai, (învechit) locuință, (învechit) sarai, (învechit) serail, (regional) grajd, (regional) șopron, (regional) șură.  
 
Matrapazlărie
Matrapazlărie, substantiv (învechit)
Sinonime: cămătărie, escrocherie, hoție, impostură, înșelăciune, înșelătorie, pungășeală, pungășie, șarlatanie, șmecherie, (familiar) matrapazlâc.  
 
Junghier
Junghier, substantiv (învechit)
Sinonime: pumnal, stilet, (figurat) durere ascuțită, (figurat) junghi, (regional) camă, (variantă) jungher.  
 
Monetărie
Monetărie, substantiv
Sinonime: (colectiv) monede, (învechit și regional) tarapana, (învechit) bănărie, (învechit) cămară domnească, (învechit) hereghie, (învechit, în Transilvania) pinzărie, (variantă) monedărie.  
 
Colegă
Colegă, substantiv feminin
Sinonime: camaradă, companioană, prietenă.  
 
Prietenă
Prietenă, substantiv feminin
Sinonime: amantă, amică, camaradă, colegă, companioană, concubină, iubită, metresă, soră de cruce, (argotic) gagică, (Banat) bălă, (grecism învechit) palachidă, (învechit și regional) ortăciță, (învechit și regional) soață, (învechit) posadnică, (popular) amoreză, (popular) drăguță, (popular) ibovnică, (popular) surată, (popular) țiitoare, (regional) mătcuță, (regional) pritiniță, (regional) sorucă, (regional) soruță, (regional) văruică.  
 
Tovarășă
Tovarășă, substantiv feminin
Sinonime: asociată, camaradă, părtașă, prietenă, (familiar) tovărășică, (figurat) soră, (învechit și regional) soață, (învechit) soție, (învechit) tovăroșiță, (popular) tovărășiță, (regional) sorucă, (regional) soruță.  
 
Comiliton
Comiliton, substantiv (învechit)
Sinonime: camarad, coleg, companion, tovarăș.  
 
Slujbaș (slujbași)
Slujbaș (slujbași), substantiv masculin
Sinonime: angajat, dispecer, funcționar, lucrător, meseriaș, om al muncii, salariat, secretar, (Banat) zănătar, (ieșit din uz) amploiat, (ieșit din uz) impiegat, (ieșit din uz) mazil, (în Spania) alcalde, (popular și familiar) lefegiu, (popular și familiar) simbriaș, (regional) argat, (regional) lefar; (învechit) aparitor, aprod, armaș, armășel, așezământar, bănar, caftangiu, cantaragiu, cămăraș, ceauș, chehaia, ciohodar, cișmegiu, comeseriaș, cornar, cotar, credincer, curtean, diac, dijmar, edecliu, edicliu, goștinar, grămătic, havalagiu, ibrictar, iciaga, iciceauș, iciciohodar, icioglan-ceauș, icirliu, idecliu, idelciu, idicliu, iedecliu, lefaș, logofăt, mataragiu, mădular, mucarnic, mumbașir, narghelegiu, nazâr, năimitor, oier, olăcar, om domnesc, păhărnicel, perdegiu, peșchegiu, peșchergiu, peșchirgiu, peșingiu, pezodrom, pisar, podar, portărel, postelnicel, pripășar, procelnic, raftivan, rahtivan, saigiu, salahor, scriitor, selam-aga, selam-ceauș, sofagiu, supus, șătrar, șetrar, taxidar, tutungi-bașa, uricar, vădrar, vătaf, vătăman, vătășel, vistiernicel, vornicel, zapciu, zlotaș, (popular) năimit, (regional) breslaș, (regional) năiemnic, (regional) pareatcă, (regional) storoș, (regional) țist, (turcism) beilicciu, (turcism) hogeghean; (la plural) angajați, funcționărime, personal, salariați.  
 
Cleat
Cleat, substantiv (regional)
Sinonime: cămară, celar.  
 
Confrățesc
Confrățesc, adjectiv
Sinonime: camaraderesc, colegial, confratern, confraternel, cordial, de confrate, tovărășesc.  
 
Contubernalitate
Contubernalitate, substantiv
Sinonime: camaraderie, frăție de arme.  
 
Fascist
Fascist, substantiv
Sinonime: autocrat, cămașă neagră, falangist, franchist, totalitar.  
 
Haramgiu
Haramgiu, substantiv (învechit)
Sinonime: cămătar, om crud, tâlhar, (variantă) aramgiu.  
 
Broscuță
Broscuță, substantiv
Sinonime: (zoologie) broască (mică), brotac; (la cămășile țărănești) (popular și regional) puiuț, (regional) puic, (regional) puiete, (regional) puiurel; (epitet dat unui copil) mormoloc; (boală la cai) (broscuță sublinguală) unghișoară; (stil de înot) bras.  
 
Pălăcrinț
Pălăcrinț, substantiv (regional)
Sinonime: (la cămășile țărănești) clin, (popular și regional) puiuț, (regional) palhă, (regional) puic, (regional) puiete, (regional) puiurel, (variantă) părăclinț.  
 
Cărmăjit
Cărmăjit, adjectiv (regional)
Sinonime: brodat, ornat, (variantă) carmajit, (variantă) cămărjât.  
 
Placentă
Placentă, substantiv
Sinonime: (anatomie) (popular) carne, (învechit) (la vacă) curătură, (învechit) plațentă, (învechit) plăcintă; (regional) casa-copilului, casă, căiță, cămașă, crijmă, curătoare, îmbrăcăminte, loc, locșor, locuț, lupșor, mama-muierii, matcă, mitră, nadră, perdea, plod, prapur, sălaș, soartă, strat, (la animale) obială.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar