Cântare
Cântare, substantiv feminin
Sinonime: cântec, cânt, muzică; canon.  
 
Cântăreală
Cântăreală, substantiv
Sinonime: cântar, cântărire, cântărit.  
 
Cântăreață
Cântăreață, substantiv
Sinonime: actriță, artistă, coristă, divă, divetă, primadonă, solistă, soprană, șansonetistă, vedetă; (învechit) cantatrice, șanteoză, șanteză.  
 
Cântăreţ
Cântăreţ, adjectiv
Sinonime: cântător.  
 
Cântăreț-autor
Cântăreț-autor, substantiv
Sinonime: cantautor.  
 

Artist
Artist, substantiv masculin
Sinonime: actor, comediant, estet; scriitor, cântăreț, dansator, compozitor, desenator, interpret, mim, muzician, muzicant, pictor, sculptor.  
 
Cant
Cant, substantiv neutru
Sinonime: muchie, colț, margine ascuțită.

Cânt, substantiv neutru
Sinonime: cântare, cântat, cântec, glas, melodie, (popular) viers; canto; (literatură) (învechit) cap.  
 
Canto
Canto, substantiv neutru
Sinonime: cânt, cântare.  
 
Cantor
Cantor, substantiv masculin (regional)
Sinonime: cântăreţ de biserică, diac, dascăl.  
 
Cântar
Cântar, substantiv
Sinonime: balanţă, (popular) cumpănă, (regional, mai ales în Muntenia şi Oltenia) terezie, (prin Transilvania) şlag, (învechit) staderă; cântărire, cântărit, (popular) cântăreală; basculă, crucea dinainte, decimal, zecimal.  
 
Cântec
Cântec, substantiv neutru
Sinonime: (muzică) arie, cânt, cântare, compoziţie, melodie, muzică, (livresc) melopee, melos, (învechit) scop, (englezism) folk-song, (englezism) song; lied; (literatură) (cântec bătrânesc) baladă populară.  
 
Doinire
Doinire, substantiv feminin
Sinonime: cântare, doină, doinit, (popular) trăgănare.  
 
Interpreta
Interpreta, verb
Sinonime: a explica, a tălmăci, a comenta; a juca, a reda, a prezenta.

Interpretă, substantiv
Sinonime: actriță, artistă, cântăreață, cântătoare, comediană, comentatoare, muziciană, protagonistă, teatralistă, traducătoare, tragediană, (învechit) dizeuză, (învechit) șanteză.  
 
Lăutar
Lăutar, substantiv masculin
Sinonime: scripcar, muzicant, cântăreţ de vioară.  
 
Melodie
Melodie, substantiv feminin
Sinonime: arie, arietă, armonie, barcarolă, cadență, cantată, cantilenă, cavatină, cânt, cântare, cântat, cântec, compoziție, glas, lied, melopee, melos, muzicalitate, muzică, paso-doble, poemă, recitativ, remix, ritornelă, sonoritate, șansonetă, (învechit) scop, (popular) viers.  
 
Muzică
Muzică, substantiv feminin
Sinonime: acordeon, aranjament, arie, bucată, cantată, cântare, cântec, compoziţie, concerto, contrapunct, cor, fanfară, improvizație, instrumentație, lied, melodie, menuet, mesă, monodie, omofonie, operă, operetă, opus, orchestrație, orchestră, piesă, polifonie, preludiu, rapsodie, recviem, romanță, simfonie, sonată, suită, (muzică serială) serialism; (figurat) scandal, tapaj, tărăboi.  
 
Paracliser
Paracliser, substantiv masculin
Sinonime: țârcovnic, cântăreţ, capelan.  
 
Psalt
Psalt, substantiv masculin (învechit)
Sinonime: cantor, cântăreţ, dascăl, diac, paracliser, protopsalt, ţârcovnic, (învechit) eclisiarh, (învechit) grămătic, (Transilvania) cantor, (Transilvania) făt.  
 
Rapsod
Rapsod, substantiv masculin
Sinonime: bard, cântăreț, kitared, poet.  
 
Tropar
Tropar, substantiv neutru
Sinonime: (biserică) canon, cântare, cântec, condac, imn, priceasnă, stihiră, stihire, (învechit) sfetilnă, (regional) giulgiu, (variantă) tropariu.  
 
Ţârcovnic
Ţârcovnic, substantiv masculin
Sinonime: cântăreţ, dascăl de biserică, psalt, paracliser, pălămar.  
 
Viers
Viers, substantiv neutru (popular)
Sinonime: arie, cânt, cântare, cântat, cântec, ciripit, cuvânt, glas, melodie, timbru, ton, voce, (popular) ghiers, (variantă) vers, (variantă) virș.  
 
Alboradă
Alboradă, substantiv
Sinonime: (muzică) albadă, aubadă, cântare de dragoste (executată în zori).  
 
Cântărit
Cântărit, substantiv
Sinonime: cântar, cântărire, (popular) cântăreală.  
 
Cântător
Cântător, adjectiv
Sinonime: (învechit) cântăreţ.

Cântător, substantiv
Sinonime: cântăreţ, poet, cantautor; cocoş.  
 
Dascăl
Dascăl, substantiv
Sinonime: profesor, învăţător, institutor; (biserică) cântăreţ, diac, paracliser, psalt, ţârcovnic, (Transilvania) cantor, făt, (învechit) eclisiarh, grămătic; călăuză, îndrumător, povăţuitor, preceptor, sfătuitor, sfetnic.  
 
Eclisiarh
Eclisiarh, substantiv
Sinonime: cântăreţ, dascăl, diac, paracliser, psalt, ţârcovnic.  
 
Diac
Diac, substantiv
Sinonime: (istorie) grămătic, logofăt, pisar, scrib, scriitor, uricar, copist; cărturar, erudit, învăţat, savant; (regional) cântăreț bisericesc; dascăl.  
 
Divă
Divă, substantiv
Sinonime: cântăreață, comediană, star; minune, miracol.  
 
Doinaş
Doinaş, substantiv
Sinonime: cântăreț de doine, (popular) doinar.  
 
Făt
Făt, substantiv
Sinonime: fetus, pui (de animal), prunc, băiat, cântăreţ, copil, dascăl, diac, fecior, fiu, paracliser, psalt, ţârcovnic, (Transilvania) sacristan.  
 
Voscreasnă
Voscreasnă, substantiv
Sinonime: cântare bisericească, înviere.  
 
Grămătic
Grămătic, substantiv
Sinonime: (învechit) cântăreţ, dascăl, diac, gramatician, lingvist, paracliser, psalt, scriitor de cancelarie, secretar, ţârcovnic, uricar.  
 
Gurist
Gurist, substantiv
Sinonime: cântăreţ, (figurat) informator.  
 
Hăulire
Hăulire, substantiv
Sinonime: cântare, chiot, chiu, chiuire, chiuit, chiuitură, hăulit, hăulitură, răsunet, strigăt, țipăt, urlet, (popular) iuit, (regional) hihăit, (regional) hihot.  
 
Șanteză
Șanteză, substantiv
Sinonime: cântăreață de local.  
 
Muscalagiu
Muscalagiu, substantiv (învechit)
Sinonime: cântăreț din nai, nai, naist.  
 
Serenadă
Serenadă, substantiv
Sinonime: cântare de dragoste (executată seara), mandolinată, (variantă) serenată.  
 
Zicătură
Zicătură, substantiv
Sinonime: proverb, vorbă bătrânească, zicală, zicătoare; (regional) cântec, cântare.  
 
Psalmodie
Psalmodie, substantiv
Sinonime: cantică, cântare, declamare, melopee, psalm, recitare.  
 
Cupletist (cupletistă)
Cupletist (cupletistă), substantiv
Sinonime: cântăreț, compozitor, recitator (de cuplete).  
 
Trișcaș
Trișcaș, substantiv
Sinonime: cântăreț, muzicant, trișcar.  
 
Tragodie
Tragodie, substantiv
Sinonime: (învechit) cântare, comedie, tragedie.  
 
Scald
Scald, substantiv
Sinonime: bard, cântăreț, felibru, menestrel, poet, poet-cântăreț, trubadur, truver, versificator.  
 
Imnodie
Imnodie, substantiv (învechit)
Sinonime: cântare de laudă, șir de imnuri.  
 
Orfeonist
Orfeonist, substantiv
Sinonime: cântăreț, corist, interpret, muzician, solist.  
 
Cornicen
Cornicen, substantiv
Sinonime: cântăreț din corn, cornist.  
 
Corist
Corist, substantiv
Sinonime: cântăreț, coreut, muzician.  
 
Harpist
Harpist, substantiv
Sinonime: cântăreț (la harpă), (învechit) arfonist.  
 
Miorlăială
Miorlăială, substantiv
Sinonime: mieunare, mieunat, mieunătură, miorlăire, miorlăit, miorlăitură, (depreciativ) cântare, (depreciativ) smiorcăială, (figurat) cântare nearmonioasă, (figurat) plâns, (figurat) vorbire afectată, (regional) miaun, (regional) miaut.  
 
Miorlăire
Miorlăire, substantiv
Sinonime: mieunare, mieunat, mieunătură, miorlăială, miorlăit, miorlăitură, (depreciativ) cântare, (depreciativ) smiorcăială, (regional) miaun, (regional) miaut, (regional) mierlăire.  
 
Muzician
Muzician, substantiv
Sinonime: acompaniator, aranjor, armonist, artist, bluesman, cântăreț, compozitor, concertist, corifeu, corist, duetist, executant, instrumentist, interpret, maestru, meloman, muzicant, orfeonist, ragtimer, solist, trubadur, violonist, virtuoz, (depreciativ) muzicastru, (învechit) muzic.  
 
Zicălău
Zicălău, substantiv (regional)
Sinonime: lăutar, (învechit și regional) zicător, (rar) cântăreț, (regional) zicaș, (regional) zicălaș.  
 
Paraclisier
Paraclisier, substantiv (învechit și regional)
Sinonime: cântăreț de biserică, paracliser, țârcovnic, (învechit) clisiarh, (învechit) paraclisiarh, (învechit) paraeclisiarh, (regional) crâsnic, (regional) palamar.  
 
Măsurare
Măsurare, substantiv
Sinonime: apreciere, calcul, calculare, calculație, cântăreală, cântărire, cântărit, determinare, estimare, estimație, etalonare, evaluare, fixare, măsurat, măsurăciune, măsurătoare, precizare, prețuire, socoteală, socotire, socotit, stabilire, (învechit și popular) măsură, (învechit și regional) măsoriște, (învechit și regional) măsuriș, (învechit) măsurătură, (învechit) prețăluire, (regional) prețuială.  
 
Cimpoiere
Cimpoiere, substantiv
Sinonime: cântare din cimpoi, chiuire, cimpoiat, cimpoire, cimpoit, zicere de strigături.  
 
Cimpoiar
Cimpoiar, substantiv
Sinonime: cântăreț din cimpoi, cimpoiaș, cimpoier, (învechit) cimpoitor.  
 
Cimpoier
Cimpoier, substantiv
Sinonime: cântăreț din cimpoi, cimpoiar, cimpoiaș, (învechit) cimpoitor.  
 
Divetă
Divetă, substantiv
Sinonime: cântăreață, șanteoză, șanteză.  
 
Drâmbar
Drâmbar, substantiv
Sinonime: cântăreț din drâmbă, (regional) drâmbagiu, (regional) drâmboiaș.  
 
Dizeuză
Dizeuză, substantiv (învechit)
Sinonime: cântăreață, cupletistă, interpretă.  
 
Mascalagiu
Mascalagiu, substantiv (învechit)
Sinonime: cântăreț din nai, nai, naist, (învechit și popular) muscalagiu, (învechit) mashalagiu, (învechit) naingiu.  
 
Horitor
Horitor, substantiv (regional)
Sinonime: cântăreț, dansator.  
 
Baladist
Baladist, substantiv
Sinonime: cântăreț, crooner.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar