Arc
Arc, substantiv
Sinonime: (prin Banat, Transilvania şi Maramureș) puşcă; resort, (popular) drot; coardă; arcadă; (fizică) (arc electric) arc voltaic.  
 
Arcă
Arcă, substantiv feminin (rar)
Sinonime: corabie, navă, barcă, vas.

Arca, substantiv (învechit)
Sinonime: apărător, avocat, bază, fundament, fundație, mijlocitor, ocrotitor, protector, sprijin, sprijinitor, susținător, temelie.

Arca, verb
Sinonime: a (se) arcui, a (se) curba.  
 
Arcadă
Arcadă, substantiv
Sinonime: (arhitectură) arc, boltă, boltitură, (învechit) sclip; (geologie) portal.  
 
Arcadian
Arcadian, adjectiv
Sinonime: din Arcadia; de simplitate rustică.  
 
Arcaş
Arcaş, substantiv
Sinonime: săgetător, (învechit şi popular) săgetar, (învechit) săgetaş; (astronomie, nume propriu articulat) Săgetătorul.  
 
Arcat
Arcat, adjectiv
Sinonime: acvilin, arcuat, arcuit, boltit, bombat, buscat, cambrat, curb, curbat, galbat, încovoiat, îndoit, recurbat.  
 
Archebuză
Archebuză, substantiv
Sinonime: carabină, escopetă, espingolă, pușcă, tromblon.  
 
Archieft
Archieft, substantiv (învechit)
Sinonime: (botanică) ienupăr, jneapăn, (regional) archiș, (regional) archit.  
 
Archivă
Archivă, substantiv
Sinonime: colecție, document, mărturie, memorial, (turcism învechit) caid, (plural) anale, (plural) efemeride, (plural) memorii, (plural) surse; bibliotecă, consignație, depozit, tabulariu; (variantă) arhivă.  
 
Archiviolă
Archiviolă, substantiv (învechit)
Sinonime: (muzică) contrabas de violă.  
 
Arcie
Arcie, substantiv (regional)
Sinonime: hârtie.  
 
Arcoziță
Arcoziță, substantiv (regional)
Sinonime: gaist, horincă puturoasă, șpirt, țuslă.  
 
Arctic
Arctic, adjectiv
Sinonime: nordic, (astăzi rar) boreal, septentrional.  
 
Arcui
Arcui, verb
Sinonime: a încovoia, a îndoi, a bolti; a căpăta formă de arc; a se curba.  
 
Arcuire
Arcuire, substantiv
Sinonime: încovoiere, flexiune, curbură.  
 
Arcuit
Arcuit, adjectiv
Sinonime: încovoiat, boltit, curbat, (rar) arcat.  
 
Arculeț
Arculeț, substantiv
Sinonime: arc, arcușor.  
 
Arcuş
Arcuş, substantiv
Sinonime: (muzică) (regional) arc.  
 
Arcușor
Arcușor, substantiv
Sinonime: arculeț, (variantă) arcșor.  
 

Apărător
Apărător, substantiv masculin
Sinonime: ocrotitor, protector, salvator, sprijin, sprijinitor, susţinător, (rar) proteguitor, protejator, (învechit) arca, părtinitor, păzitor, priitor, scutitor, (figurat) reazem; avocat; fundaş.  
 
Boltă
Boltă, substantiv feminin
Sinonime: firmament, cer; cupolă, boltitură, arc, arcadă, arcuire, gang; încovoiere, flexiune, curbură; (regional) prăvălie, dugheană, băcănie, bogasierie, magazin.  
 
Bolti
Bolti, verb
Sinonime: a (se) arcui, a (se) bomba, a (se) curba, a (se) încovoia.  
 
Bomba
Bomba, verb
Sinonime: a (se) arcui, a (se) bolti, a (se) curba; a umfla, a deforma.

Bombă, substantiv feminin
Sinonime: proiectil; cârciumă sordidă, speluncă, bordel, casă de toleranţă, lupanar; știre de senzație, știre senzaţională.  
 
Coardă
Coardă, substantiv feminin
Sinonime: strună; (popular) vână, nervi, muşchi, tendon, ligament; (popular) curmei; (tehnică) sfoară; (prin Moldova şi Oltenia) săgeată; (tehnică) arc, (regional) crac, punte; (regional) coadă, rână; (tehnică) (regional) apărătoare, ceatlău, gânj, lambă, legătură, prăjină; braţ; (botanică) viţă, lăstar de viţă de vie; (anatomie) (coardă dorsală) notocordă; crucea dinapoi, spadă; (coarda-ielelor) silnic.  
 
Corabie
Corabie, substantiv feminin
Sinonime: navă, vapor, bastiment, (livresc) arcă, (rar) velier, (învechit şi regional) naie, (învechit) chivot, vetrelă, (turcism învechit) ghimie, felucă.  
 
Cupolă
Cupolă, substantiv feminin
Sinonime: boltă, arcadă, gang, (învechit) colă, sclip, (turcism învechit) cubea.  
 
Curba
Curba, verb
Sinonime: a (se) îndoi, a (se) arcui, a (se) încovoia.

Curbă, substantiv feminin
Sinonime: cotitură; (figurat) evoluţie.  
 
Cute
Cute, substantiv feminin
Sinonime: gresie, piatră, (regional) arcer, (Banat) brus; clisă.  
 
Firmament
Firmament, substantiv neutru
Sinonime: bolta cerului, boltă cerească, boltă, boltire, cer, înaltul cerului, (figurat) tărie, (învechit) crângul cerului, (învechit) crug, (învechit) preatărie, (învechit) vârtutea cerului, (poetic) empireu, (rar) arc.  
 
Flexiune
Flexiune, substantiv feminin
Sinonime: arcuire, curbare, încovoiere, îndoire, mlădiere, modificare, schimbare, transformare; (gramatică) (flexiune nominală) declinare, declinaţie, (învechit) plecare.  
 
Fundaţie
Fundaţie, substantiv feminin
Sinonime: aşezământ, bază, crepidomă, ctitorie, fundament, fundațiune, instituţie, temei, temelie, (ieşit din uz) stabiliment, (învechit) aşezare, (învechit) rădăcină, (prin Muntenia) arca, (rar) substrucţie.  
 
Încovoiat (încovoiată)
Încovoiat (încovoiată), adjectiv
Sinonime: curbat, arcuit, cocârjat, gârbov.  
 
Săgetător
Săgetător, substantiv masculin
Sinonime: arcaş, săgetar; (astronomie, articulat) Arcaşul.

Săgetător, adjectiv
Sinonime: ager, ascuțit, iute, pătrunzător, plin de ironie, repede, satiric, scrutător, tăios, usturător.  
 
Septentrional (septentrională)
Septentrional (septentrională), adjectiv
Sinonime: arctic, boreal, de nord, hiperborean, hiperboreean, nordic, polar, (învechit) septantrional, (învechit) septemtrional, (învechit) septentriunal.  
 
Soldat
Soldat, substantiv masculin
Sinonime: apărător, artiler, aviator, brancardier, caporal, cavaler, cercetaș, combatant, cuceritor, defensor, deminor, evzon, fantasin, gardă, gheriler, grenadier, gueriler, infanterist, jaloner, jandarm, legionar, lunetist, luptător, machisard, marinar, mercenar, militant, militar, mujahedin, ofițer, om de trupă, ostaş, oștean, parașutist, partizan, pionier, planton, plutonier, pușcaș, rachetist, războinic, recrut, rezistent, santinelă, sapeur, săpător, sergent, spadasin, tanchist, trăgător, tunar, veteran, (antichitate) cornicular, (învechit) arbaletrier, (învechit) arcaș, (învechit) archebuzier, (învechit) carabinier, (învechit) cipai, (învechit) completaș, (învechit) conscris, (învechit) facționar, (învechit) franc-tiror, (învechit) mameluc, (învechit) meharist, (învechit) ordonanță, (învechit) palicar, (învechit) pandur, (învechit) spahiu, (învechit) ștafetă, (învechit) tiralior, (învechit) trenar, (învechit) trenard, (învechit) trupier, (învechit) zuav, (regional) catană.  
 
Arbaletrier (arbaletrieri)
Arbaletrier (arbaletrieri), substantiv masculin
Sinonime: arcaș, ostaș, săgetător; (dulgherie) grindă.  
 
Acoladă
Acoladă, substantiv
Sinonime: (rar) arc.  
 
Arhivă
Arhivă, substantiv
Sinonime: bibliotecă, cabinet, colecție, cronică, culegere, depozit, document, memorial, sursă, tabulariu, (plural) anale, (turcism învechit) caid, (variantă) archivă.

Arhiva, verb
Sinonime: a clasa, a depozita, a înregistra, a stoca.  
 
Boltit
Boltit, adjectiv
Sinonime: arcuit; proeminent.  
 
Cambra
Cambra, verb
Sinonime: a arcui, a curba, a încovoia, a îndoi, a plia.  
 
Cambrat
Cambrat, adjectiv
Sinonime: arcuit, curb, curbat, încovoiat, îndoit, pliat.  
 
Polar
Polar, adjectiv
Sinonime: arctic, arid, glacial, rece, (învechit) polaric; (Steaua Polară) Candela-Cerului, (substantiv articulat) Împăratul, (substantiv articulat) Steajerul, (substantiv articulat) Stâlpul.  
 
Perghel
Perghel, substantiv
Sinonime: cerc, circumferinţă, clupă, compas forestier; arc, zidărie în formă de arc.  
 
Concav
Concav, adjectiv
Sinonime: arcuit, curbat, gol, scobit, în formă de adâncitură; (armată) dispus în semicerc.  
 
Incurbare
Incurbare, substantiv
Sinonime: curbare, arcuire, îndoire.  
 
Coroia
Coroia, verb
Sinonime: a (se) arcui, a (se) încovoia, a (se) cambra, a (se) curba.  
 
Sclip
Sclip, substantiv
Sinonime: arc, arcadă, boltă, boltitură, cupolă.  
 
Curb
Curb, adjectiv
Sinonime: în formă de arc; arcuit, încovoiat, îndoit; boltit.  
 
Curbare
Curbare, substantiv
Sinonime: aplecare, arcuire, culcare, culcat, flexiune, înclinare, încovoiere, îndoire, plecare, strâmbare, (învechit și regional) încujbare.  
 
Curbat
Curbat, adjectiv
Sinonime: acvilin, adus, aplecat, arcat, arcuit, boltit, bombat, cambrat, cocârjat, cocoșat, concoidal, convex, coroiat, curb, gârbov, gârbovit, înclinat, încovoiat, îndoit, întors, lăsat, parabolic, plecat, prosternat, răsucit, recurbat, semicircular, strâmb, strâmbat, sucit, (învechit și regional) încujbat, (învechit și regional) scorvârdat, (învechit) arcos, (regional) coroietic, (regional) polignit.  
 
Curbură
Curbură, substantiv
Sinonime: arcuire, încovoială, încovoietură, îndoitură.  
 
Iris
Iris, substantiv
Sinonime: (botanică) stânjenel, stânjen, (regional) ceapă, cocoş, cocoşel, crin, lilie, lilion, paparigă, sabie, spetează, stânjeniţă, tulipan, coada-cocoşului, cosiţa-fetelor, floare-vânătă, frunză-lată, iarbă-lată; iridacee; (anatomie) (popular) arcul ochiului; (foto) diafragmă.

Iriș, adjectiv (regional)
Sinonime: adevărat, curat, sănătos, tare, (variantă) ireș; (expresie) (a semăna iriș) a semăna leit.  
 
Cambrură
Cambrură, substantiv (franțuzism)
Sinonime: arcuitură, îndoitură; bolta piciorului.  
 
Drot
Drot, substantiv
Sinonime: arc, resort, sârmă; (regional) drod.  
 
Ogivă
Ogivă, substantiv
Sinonime: arc, arcadă, boltă, vută; bombă, fuzee.  
 
Gheboşat
Gheboşat, adjectiv
Sinonime: arcuit, cocoşat, gârbovit, gheboșit, încovoiat.  
 
Muschetă
Muschetă, substantiv
Sinonime: archebuză, (variantă) muschet.  
 
Semicerc
Semicerc, substantiv
Sinonime: linie arcuită, semilună.  
 
Săgetar
Săgetar, substantiv
Sinonime: arcaş, ochitor, săgetător, țintaș.  
 
Săgetaş
Săgetaş, substantiv
Sinonime: arcaş, săgetător.  
 
Portic
Portic, substantiv
Sinonime: arc, arcadă, colonadă, galerie, nartex, peristil, poartă.  
 
Fornix
Fornix, substantiv
Sinonime: (anatomie) boltă, arc, (specific) trigon cerebral.  
 
Puşcătură
Puşcătură, substantiv
Sinonime: descărcătură, detunătură, foc, împuşcătură, patron, potricală, vânătoare, zgomot (de armă de foc); (regional) coardă de arc; (regional) preducea.  
 
Încovoiere
Încovoiere, substantiv
Sinonime: aplecare, arcuire, curbare, flexiune, încovrigare, îndoire, (învechit și regional) încujbare.  
 
Nordic
Nordic, adjectiv
Sinonime: arctic, boreal, hiperborean, polar, scandinav, septentrional.  
 
Streleț
Streleț, substantiv (învechit)
Sinonime: arcaș, soldat.  
 
Ansă
Ansă, substantiv
Sinonime: arc, inel, mâner, portant, toartă, ureche.  
 
Cintru
Cintru, substantiv
Sinonime: arcadă, boltă, bombament, cofraj, curbură, ogivă, vută.  
 
Circonflex
Circonflex, adjectiv
Sinonime: arcuit, circumflex, curbat (în semicerc), sinuos.  
 
Siberian
Siberian, adjectiv
Sinonime: arctic, boreal, polar.  
 
Sagitar
Sagitar, substantiv (învechit)
Sinonime: arcaș, săgetător.  
 
Amortizor
Amortizor, substantiv
Sinonime: arc, resort, surdină, suspensie, tampon.  
 
Încujbare
Încujbare, substantiv (învechit și regional)
Sinonime: arcuire, curbare, încovoiere, îndoire.  
 
Încujbat
Încujbat, adjectiv (învechit și regional)
Sinonime: arcuit, cocoșat, curb, curbat, încovoiat, îndoit, strâmb.  
 
Încujba
Încujba, verb (învechit și regional)
Sinonime: a arcui, a căpăta formă de cujbă, a curba, a încovoia, a îndoi, (figurat) a apleca.  
 
Îndoitură
Îndoitură, substantiv
Sinonime: adâncitură, arcuire, boțitură, cotitură, creț, curbă, curbură, cută, încovoială, încovoietură, încrețitură, întorsătură, întortochetură, ocol, răsfrângătură, răsfrânsătură, răsfrântură, cot, răsucitură, sârjoacă, serpentină, sinuozitate, șerpuire, șerpuitură.  
 
Încovoială
Încovoială, substantiv
Sinonime: arcuire, curbare, curbură, încovoiere, încovoietură, îndoitură.  
 
Încovoietor
Încovoietor, adjectiv
Sinonime: arcuitor, îndoitor, (figurat) asupritor, (figurat) umilitor.  
 
Concietură
Concietură, substantiv (popular)
Sinonime: arc de păr; pieptănătură cu coc.  
 
Semilună
Semilună, substantiv
Sinonime: linie arcuită, lunulă, semicerc; (figurat) Imperiul Otoman, mahomedanism, Poartă.  
 
Încovoia
Încovoia, verb
Sinonime: a (se) apleca, a (se) arcui, a (se) cambra, a (se) cocoșa, a (se) culca, a (se) curba, a (se) deforma, a (se) încârliga, a (se) înclina, a (se) încolăci, a (se) încovriga, a (se) îndoi, a (se) lăsa, a (se) pleca, a (se) strâmba, a atârna, a cădea, a coborî, a se cocârja, a se coroia, a se gârbovi, a se gheboșa, (figurat) a se umili, (învechit și regional) a (se) încujba, (învechit și regional) a (se) povedi, (învechit și regional) a (se) scovârda, (învechit) a (se) închina, (învechit) a (se) încovăi, (învechit) a (se) încovăia, (învechit) a (se) încoveia, (învechit) a (se) încovia, (rar) a (se) recurba, (regional) a (se) încârjoia, (regional) a (se) poligni.  
 
Sclipui
Sclipui, verb
Sinonime: (regional) a acumula, a aduna, a agonisi, a economisi, a face (rost), a găsi, a improviza, a închipui, a înfiripa, a înjgheba, a procura, a se chivernisi, a strânge, (variantă) a spilcui; (învechit) a arcui, a bolti.  
 
Sclipuire
Sclipuire, substantiv
Sinonime: sclipire; (regional) agonisire, chivernisire, economisire; (învechit) arcuire, boltire.  
 
Sclipuit
Sclipuit, adjectiv
Sinonime: (regional) chibzuit, cumpătat, econom; (învechit) arcuit, boltit.  
 
Îndoitor
Îndoitor, adjectiv
Sinonime: arcuitor, înmulțitor, multiplicator.  
 
Încârjoia
Încârjoia, verb (regional)
Sinonime: a (se) arcui, a (se) curba, a (se) încârliga, a (se) încolăci, a (se) încovoia, a (se) încovriga, a (se) îndoi, a cârni, a coti, a se cocârja, a-și schimba direcția.  
 
Încârjoiere
Încârjoiere, substantiv (regional)
Sinonime: arcuire, cocârjare, cocoșare, curbare, gheboșare, gheboșire, încovoiere, îndoire.  
 
Arbaletă
Arbaletă, substantiv
Sinonime: manubalistă, (învechit) arbalestră, (învechit) arcubalistă.  
 
Arbalestră
Arbalestră, substantiv (învechit)
Sinonime: arbaletă, (învechit) arcubalistă.  
 
Gaist
Gaist, substantiv (regional)
Sinonime: arcoziță, țuslă.  
 
Țuslă
Țuslă, substantiv (regional)
Sinonime: arcoziță, gaist, horincă puturoasă, șpirt, țuică (slabă); (variante) ciusă, ciuslă, ciuzlă, suslă, suzlă, țuzlă.  
 
Cambrare
Cambrare, substantiv
Sinonime: arcuire, cambrat.  
 
Adunc
Adunc, adjectiv
Sinonime: aduncat, arcat, arcuit, curbat, încârligat, încovoiat, (despre nas) acvilin.  
 
Buscat
Buscat, adjectiv
Sinonime: acvilin, arcat, arcuat, arcuit, bombat, coroiat, curbat, încovoiat, îndoit.  
 
Harunc
Harunc, substantiv (învechit și regional)
Sinonime: arc (cu săgeți).  
 
Hiperborean
Hiperborean, adjectiv (și substantiv)
Sinonime: arctic, boreal, hiperboreu, nordic, septentrional.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar