Antic (antică)
Antic (antică), adjectiv
Sinonime: vechi, de demult, arhaic, ancestral, demodat, desuet, secular, vetust; uzat, folosit.  
 
Antică
Antică, substantiv
Sinonime: antichitate, obiect arheologic.  
 
Anticalofilism
Anticalofilism, substantiv
Sinonime: (literatură) anticalofilie.  
 
Anticaloric
Anticaloric, substantiv și adjectiv
Sinonime: febrifug.  
 
Anticameră
Anticameră, substantiv
Sinonime: sală (de așteptare), (variantă) antecameră.  
 
Anticancerigen
Anticancerigen, adjectiv
Sinonime: (medicină) anticanceros, antioncogen.  
 
Anticanceros
Anticanceros, adjectiv
Sinonime: (medicină) anticancerigen, antitumoral.  
 
Anticapitalist
Anticapitalist, adjectiv
Sinonime: colectivist, comunist, marxist, proletar, socialist.  
 
Anticar
Anticar, adjectiv
Sinonime: antitanc.

Anticar, substantiv
Sinonime: buchinist, (învechit) arheolog, (variantă) anticariu, (variantă) anticvar.  
 
Anticariat
Anticariat, substantiv
Sinonime: anticărie.  
 
Anticărie
Anticărie, substantiv
Sinonime: anticariat.  
 
Anticat
Anticat, adjectiv (învechit)
Sinonime: învechit.  
 
Anticataliză
Anticataliză, substantiv
Sinonime: (chimie) cataliză negativă.  
 
Antichitate (antichități)
Antichitate (antichități), substantiv
Sinonime: istorie, trecut, vechie, vechime, (învechit) străvechime, vetustate; (mai ales la plural) monument vechi, obiect antic, rămășiță istorică; (variantă) anticitate.  
 
Anticiclonal
Anticiclonal, adjectiv
Sinonime: (meteorologie) anticiclonic.  
 
Anticiclonic
Anticiclonic, adjectiv
Sinonime: (meteorologie) anticiclonal.  
 
Anticipa
Anticipa, verb
Sinonime: a prevesti, a devansa, a spune dinainte, a preveni, a prevedea.  
 
Anticipant
Anticipant, adjectiv
Sinonime: anticipativ, anticipator.  
 
Anticipare
Anticipare, substantiv
Sinonime: anticipat, anticipaţie.  
 
Anticipat
Anticipat, adjectiv
Sinonime: prealabil, preliminar, premergător.  
 
Anticipație
Anticipație, substantiv
Sinonime: anticipare, futurologie, previziune, prospectivă, science-fiction, viitorologie, (învechit) anticipațiune.  
 
Anticipațiune
Anticipațiune, substantiv (învechit)
Sinonime: anticipație.  
 
Anticipator
Anticipator, substantiv
Sinonime: prevestitor, prezicător, scriitor de science-fiction.  
 
Anticipator (anticipatoare)
Anticipator (anticipatoare), adjectiv
Sinonime: anticipant, prevestitor, proactiv, vizionar.  
 
Anticitate
Anticitate, substantiv
Sinonime: antichitate.  
 
Anticlerical
Anticlerical, adjectiv
Sinonime: antireligios, pretrofob, voltairian, voltairist.  
 
Anticlericalism
Anticlericalism, substantiv
Sinonime: ateism, laicism, pretrofobie, republicanism.  
 
Anticoagulant
Anticoagulant, substantiv
Sinonime: (medicament) antifloculant, warfarină.  
 
Anticolonial
Anticolonial, adjectiv
Sinonime: anticolonialist.  
 
Anticolonialism
Anticolonialism, substantiv
Sinonime: antiimperialism.  
 
Anticolonialist
Anticolonialist, adjectiv
Sinonime: anticolonial, antiimperialist.  
 
Anticomunism
Anticomunism, substantiv
Sinonime: antibolșevism, antimarxism.  
 
Anticomunist
Anticomunist, adjectiv (și substantiv)
Sinonime: antibolșevic, antileninist, antimarxist, antisocialist, antistalinist.  
 
Anticoncepție
Anticoncepție, substantiv
Sinonime: contracepție.  
 
Anticoncepţional
Anticoncepţional, adjectiv și substantiv
Sinonime: (farmacie) anticonceptiv, contraceptiv, spermicid.  
 
Anticonformism
Anticonformism, substantiv
Sinonime: neconformism, nonconformism, originalitate.  
 
Anticonformist
Anticonformist, adjectiv și substantiv
Sinonime: beatnic, contestatar, contestator, libertar, nonconformist, original, rebel.  
 
Anticongelant
Anticongelant, substantiv
Sinonime: (chimie) aditiv depresant.  
 
Anticonstituțional
Anticonstituțional, adjectiv
Sinonime: delictuos, ilegal, ilegitim, ilicit, neconstituțional, nelegal, nelegitim, (învechit) inconstituțional.  
 
Anticonstituționalitate
Anticonstituționalitate, substantiv
Sinonime: neconstituționalitate, (învechit) inconstituționalitate.  
 
Anticonvulsiv
Anticonvulsiv, adjectiv (și substantiv)
Sinonime: anticonvulsivant, antispasmodic.  
 
Anticorosiv
Anticorosiv, substantiv și adjectiv
Sinonime: anticoroziv, antioxidant, antirugină.  
 
Anticorp
Anticorp, substantiv
Sinonime: (medicină) aglutinină, antienzimă, antitoxină, autoanticorp, hemolizină.  
 
Anticvă
Anticvă, substantiv
Sinonime: (poligrafie) antiqua, literă antică.  
 
Anticvat
Anticvat, adjectiv (învechit)
Sinonime: de modă veche, învechit, perimat, (variantă) anticat.  
 
Anticvitate
Anticvitate, substantiv (învechit)
Sinonime: antichitate.  
 

Anacronic (anacronică)
Anacronic (anacronică), adjectiv
Sinonime: anacronistic, antedatat, antic, arhaic, bizar, demodat, depăşit, desuet, inactual, învechit, nepotrivit, perimat, postdatat, revolut.  
 
Antreu
Antreu, substantiv neutru
Sinonime: anticameră, antreiaș, antreluță, antrețel, hol, intrare, marchiză, tindă, verandă, vestiar, vestibul; aperitiv; (variante) antre, antrea, antret.  
 
Arhaic (arhaică)
Arhaic (arhaică), adjectiv
Sinonime: învechit, din trecut, depăşit, ieşit din uz, primitiv, perimat, anacronic, antic, demodat, desuet.  
 
Bătrân (bătrână)
Bătrân (bătrână), adjectiv
Sinonime: vârstnic, bătrâior; vechi, arhaic, antic, de odinioară, de altădată; uitat de vreme.  
 
Bătrânesc (bătrânească)
Bătrânesc (bătrânească), adjectiv
Sinonime: vechi, arhaic, din vechime, antic, de odinioară, de altădată.  
 
Buchinist
Buchinist, substantiv masculin (învechit)
Sinonime: anticar.  
 
Comandant
Comandant, substantiv masculin
Sinonime: amiral, arhistrateg, bimbașă, burgrav, cap, căpetenie, conducător, general, guvernator, mai-mare, pilot, polemarh, șef, ștab, (învechit și regional) tist, (învechit) arhistratig, (învechit) călăuz, (învechit) căpitan, (învechit) comandir, (învechit) comândant, (învechit) nacealnic, (învechit) navarh, (învechit) povățuitor, (învechit) proprietar, (învechit) tocmitor, (învechit) vârhovnic, (învechit) voievod, (latinism învechit) prepozit, (Transilvania) birău, (Grecia antică) taxiarh.  
 
Franca
Franca, verb
Sinonime: a plăti anticipat; a timbra, a marca.  
 
Gardă
Gardă, substantiv feminin
Sinonime: apărătoare, caraulă, cerber, escortă, gardian, pază, paznic, păzitoare, planton, precauție, strajă, supraveghere, veghe, veghetor, (învechit) culuc, (învechit) scut, (în Roma antică) vigil; (gardă de corp) bodyguard, femeie-bodyguard.  
 
Ilegal (ilegală)
Ilegal (ilegală), adjectiv
Sinonime: abuziv, anticonstituțional, clandestin, conspirativ, contra legii, extralegal, fraudulos, ilegitim, ilicit, incorect, interzis, neadmis de lege, necinstit, necorect, nelegal, nelegitim, neonest, nepermis, oneros, oprit, prohibit, secret, subversiv, (argotic) matrapazlâcos, (figurat) murdar, (figurat) necurat, (figurat) subteran, (învechit) subrepticiu.  
 
Imemorial (imemorială)
Imemorial (imemorială), adjectiv
Sinonime: străvechi, antic, de demult, uitat.  
 
Literatură
Literatură, substantiv feminin
Sinonime: arta cuvântului, beletristică, bibliografie, poezie, proză, roman, scriere, teatru, (depreciativ) autorlâc, (învechit) scrieri frumoase, (învechit) scriitorie, (la plural) litere, (la plural) scrisori, (literatură de anticipație) science-fiction, (literatură populară) folclor, (literatură științifico-fantastică) science-fiction.  
 
Preliminar (preliminară)
Preliminar (preliminară), adjectiv
Sinonime: anticipat, introductiv, liminar, prealabil, pregătitor, premergător, prodromic, (învechit) precuvântător, (rar) prejudicial, (rar) preparator.  
 
Prematur (prematură)
Prematur (prematură), adjectiv
Sinonime: anticipat, imatur, înainte de termen, necopt, nematurizat, precoce, pretimpuriu, timpuriu, (învechit) prematural, (învechit) prematurat.  
 
Presimţi
Presimţi, verb
Sinonime: a anticipa, a simţi dinainte, a-şi da seama dinainte.  
 
Presimţire
Presimţire, substantiv feminin
Sinonime: anticipare, bănuială, prevestire, prevedere, deducţie.  
 
Prevedea
Prevedea, verb
Sinonime: a anticipa, a intui, a simţi; a bănui; a specifica, a prescrie, a menţiona; a echipa, a înzestra, a dota.  
 
Prevedere
Prevedere, substantiv feminin
Sinonime: presimţire, deducţie, intuiţie, bănuială, anticipare; prudenţă, precauţie, grijă, atenţie.  
 
Previziune
Previziune, substantiv feminin
Sinonime: prevedere, bănuială, prezicere, anticipare.  
 
Prezicător
Prezicător, substantiv masculin
Sinonime: anticipator, ghicitor, prevestitor; proroc, profet.  
 
Pronostic
Pronostic, substantiv neutru
Sinonime: prezicere, anticipare, previziune.  
 
Sală
Sală, substantiv feminin
Sinonime: încăpere, cameră, salon; amfiteatru; coridor; vestibul, antreu, anticameră.  
 
Vechi (veche)
Vechi (veche), adjectiv
Sinonime: de demult, antic, învechit, depăşit; uzat, stricat, alterat, tocit, perimat, îmbătrânit.  
 
Vestibul
Vestibul, substantiv neutru
Sinonime: antreu, anticameră.  
 
Contraceptiv (contraceptivă)
Contraceptiv (contraceptivă), adjectiv
Sinonime: anticoncepţional, spermicid.  
 
Contraceptiv (contraceptive)
Contraceptiv (contraceptive), substantiv neutru
Sinonime: anticoncepţional, sterilet, spermicid, prezervativ.  
 
Alexină
Alexină, substantiv
Sinonime: (biologie) anticorp, complement.  
 
Anarhist
Anarhist, adjectiv
Sinonime: anarhic, anarhizant, antiautoritar, anticapitalist, contestatar, extremist, sedițios, subversiv, (figurat) dinamitard, (rar) libertar, (variantă) anarchist.  
 
Antifebril
Antifebril, substantiv și adjectiv
Sinonime: anticaloric, antipiretic, antitermic, febrifug.  
 
Antioxidant
Antioxidant, substantiv
Sinonime: (chimie) anticoroziv, antioxigen, inhibitor de oxidare.  
 
Antitermic
Antitermic, substantiv și adjectiv
Sinonime: (farmacologie) anticaloric, antifebril, antipiretic, febrifug.  
 
Arbitru
Arbitru, substantiv
Sinonime: conciliator, cronometror, intermediar, judecător, mediator, superarbitru, (grecism învechit) eretocrit; (la jocurile olimpice antice) elanodic.  
 
Arheolog
Arheolog, substantiv
Sinonime: egiptolog, (învechit) anticar.  
 
Arheologic
Arheologic, adjectiv
Sinonime: egiptologic, paleoarheologic, (învechit) anticariu, (învechit) arheologicesc.  
 
Comunist
Comunist, adjectiv
Sinonime: anticapitalist, bolșevic, egalitarist, marxist, pecerist, progresist, socialist, sovietic.

Comunist, substantiv
Sinonime: anticapitalist, bolșevic, pecerist, socialist, sovietic.  
 
Cooperatism
Cooperatism, substantiv
Sinonime: (rar) cooperativism, anticapitalism, mutualism, socialism.  
 
Curtezană
Curtezană, substantiv
Sinonime: (în Grecia antică) hetairă, (învechit) tălaniţă; cocotă, prostituată.  
 
Apolinar
Apolinar, adjectiv
Sinonime: apolinic; (Roma antică) (jocuri apolinare) jocuri în cinstea zeului Apolo.  
 
Febrifug
Febrifug, substantiv și adjectiv
Sinonime: (farmacie) anticaloric, antifebril, antipiretic, antitermic.  
 
Biocid
Biocid, adjectiv și substantiv
Sinonime: anticriptogamic, fungicid, erbicid, pesticid.  
 
Spartă
Spartă, substantiv
Sinonime: (botanică) alfa, drob, drobiță.

Sparta, substantiv propriu
Sinonime: (Grecia antică) Lacedemona.  
 
Futurologie
Futurologie, substantiv
Sinonime: anticipație, prospectivă, ştiinţa viitorului, viitorologie.  
 
Prelimina
Prelimina, verb
Sinonime: a aprecia, a calcula, a fixa cu anticipație, a prevedea, a stabili preliminar.  
 
Neconstituțional
Neconstituțional, adjectiv
Sinonime: anticonstituțional.  
 
Areopag
Areopag, substantiv
Sinonime: adunare de magistrați, reuniune de savanți, (în Atena antică) tribunal suprem.  
 
Hipogeu
Hipogeu, substantiv
Sinonime: (în antichitate) construcție subterană, mormânt subteran.  
 
Străvechime
Străvechime, substantiv
Sinonime: antichitate, vechime.  
 
Sămăluință
Sămăluință, substantiv (învechit)
Sinonime: dar de a discerne, dar de a aprecia, dar de a anticipa.  
 
Afrodita
Afrodita, substantiv propriu
Sinonime: (Grecia antică) zeiţa frumuseţii şi iubirii, (la babilonieni) Iştar, (la fenicieni) Astarte, (la romani) Venus.

Afrodită, substantiv feminin
Sinonime: frumusețe, hurie, miss, sex-simbol, top-model, venus.  
 
Science-fiction
Science-fiction, substantiv
Sinonime: literatură de anticipaţie, literatură SF, literatură ştiinţifico-fantastică, literatură de știință-ficțiune.  
 
Heterodoxie
Heterodoxie, substantiv
Sinonime: anticonformism, antitrinitarism, arianism, arienie, disidență, erezie, nonconformism, schismă, (variantă) eterodoxie.  
 
Prestabilit
Prestabilit, adjectiv
Sinonime: fixat cu anticipație, stabilit dinainte.  
 
Nonconformism
Nonconformism, substantiv
Sinonime: anticonformism, excentricitate, inconformism, individualitate, neconformism, originalitate, singularitate.  
 
Marxism
Marxism, substantiv
Sinonime: anticapitalism, antiliberalism, bolșevism, colectivism, comunism, egalitarism, leninism, maoism, marxism-leninism, materialism istoric, mutualism, socialism.  
 
Prezervativ
Prezervativ, substantiv
Sinonime: anticoncepțional, balon, capișon, cauciuc, căciuliță, condom, contraceptiv, diafragmă, protex, sterilet.

Prezervativ, adjectiv
Sinonime: anticoncepțional, apărător, contraceptiv, preventiv, profilactic.  
 
Hol
Hol, substantiv
Sinonime: anticameră, antreu, intrare, încăpere (de trecere), vestibul.  
 
Librărie
Librărie, substantiv
Sinonime: anticariat, bibliotecă, librărie-papetărie, librărie-pilot, magazin (de cărți).  
 
Inconformism
Inconformism, substantiv
Sinonime: anticonformism, excentricitate, independență, individualism, neconformism, nonconformism, originalitate.  
 
Trezorier
Trezorier, substantiv
Sinonime: casier, contabil, econom, perceptor, (în Roma antică) chestor; (învechit) cămăraș, tezaurar, vistier, vistiernic.  
 
Ancestral
Ancestral, adjectiv
Sinonime: antic, atavic, centenar, congenital, ereditar, imemorial, milenar, moștenit, patriarhal, primitiv, secular, strămoșesc, vechi.  
 
Hierofant
Hierofant, substantiv
Sinonime: (în antichitate) gerofant, mistagog, pontif, preot.  
 
Antireligios
Antireligios, adjectiv
Sinonime: anticlerical, ireligios, necredincios.  
 
Antidogmatism
Antidogmatism, substantiv
Sinonime: anticonformism, scepticism.  
 
Pretimpuriu
Pretimpuriu, adjectiv
Sinonime: anticipat, înainte de termen, precoce, prematur, (învechit) prematural, (învechit) prematurat, (prin Bucovina, Banat și Oltenia) pripitor.  
 
Prevestitor
Prevestitor, adjectiv
Sinonime: anticipant, anticipator, anunțător, profetic, sibilic, sibilin, sibilinic, vestitor, vizionar, (învechit) prorocesc.  
 
Proactiv
Proactiv, adjectiv
Sinonime: anticipator, determinat, dinamic, întreprinzător, operant.  
 
Laconicum
Laconicum, substantiv
Sinonime: (Roma Antică) sală de transpirație, saună.  
 
Termă (terme)
Termă (terme), substantiv
Sinonime: (Roma Antică) baie comunală, baie publică, izvoare termale, stabiliment termal, stațiune termală.  
 
Ilegitim
Ilegitim, adjectiv
Sinonime: adulter, adulterin, anticonstituțional, bastard, delictual, delictuos, ilegal, ilicit, incestuos, inechitabil, inic, injust, neconfirmat de lege, nedrept, nejustificabil, nejustificat, nelegitim.  
 
Tricliniu
Tricliniu, substantiv
Sinonime: sufragerie, trapeză, (Roma Antică) sală de mese cu trei paturi, (variantă) triclinium.  
 
Vexilație
Vexilație, substantiv
Sinonime: (Roma Antică) detașament, (variantă) vexilațiune.  
 
Cenzor
Cenzor, substantiv
Sinonime: aprobator, aristarh, controlor, corector, critic, hipercritic, judecător, metafrast, moralist, puritan, revizor, (în Roma Antică) magistrat.  
 
Netradițional
Netradițional, adjectiv
Sinonime: anticonformist, excentric, excepțional, inedit, inovator, insolit, modern, modernist, neobișnuit, neuzitat, nonconformist, nou, ocazional, original, progresist, rar, rarisim.  
 
Unicitate
Unicitate, substantiv
Sinonime: anticonformism, exemplaritate, identitate, individualitate, originalitate, reprezentativitate, singularitate, specificitate, tipicitate, unitate.  
 
Optimat
Optimat, substantiv (învechit)
Sinonime: (în Antichitatea romană) aristocrat, nobil.  
 
Mitraism
Mitraism, substantiv
Sinonime: (religie antică) mazdeism, mithraism.  
 
Efet (efeți)
Efet (efeți), substantiv (de obicei la plural)
Sinonime: (Atena antică) judecător.  
 
Străin
Străin, substantiv
Sinonime: apatrid, emigrant, heimatlos, imigrant, pribeag, refugiat, rezident, turist, venetic, (în Grecia antică) metec, (învechit) curbet, (învechit) nemernic, (învechit) varvar, (învechit) venit, (învechit) venitură, (popular) strein, (prin Banat) avenitură, (slavonism învechit) proidit.  
 
Santinelă
Santinelă, substantiv
Sinonime: cerber, gardă, ostaș, pază, planton, soldat, strajă, vedetă, veghe, (învechit) facționar, (popular) caraulă, (popular) pândar, (popular) străjer, (prin Banat) șălbocar, (regional) șilboc, (Roma antică) vigil, (variantă) sentinelă.  
 
Nomă
Nomă, substantiv
Sinonime: (medicină) stomatită, ulcer; (Egiptul antic și în Grecia actuală) circumscripție, diviziune administrativă, guvernământ, prefectură.  
 
Precipitină
Precipitină, substantiv
Sinonime: anticorp precipitant.  
 
Precipitant
Precipitant, adjectiv
Sinonime: accelerant, activant, anticipant.  
 
Vechie
Vechie, substantiv (învechit)
Sinonime: arhaitate, antichitate, vechime.  
 
Antitumoral
Antitumoral, adjectiv
Sinonime: (medicină) anticancer, anticancerigen, anticanceros.  
 
Aditon
Aditon, substantiv
Sinonime: (religia antică) cameră secretă, încăpere secretă, opistodom.  
 
Prenumeraţie
Prenumeraţie, substantiv (învechit)
Sinonime: abonare, plată anticipată, subscriere, subscripţie.  
 
Consignație
Consignație, substantiv
Sinonime: cauționament, cauțiune, consemnare, consemnațiune, depozit; anticariat, magazin.  
 
Antisocialist
Antisocialist, adjectiv
Sinonime: anticomunist, antimarxist, capitalist.  
 
Demiurg
Demiurg, substantiv
Sinonime: creator, divinitate, Dumnezeu, zeitate; (Grecia antică) conducător, magistrat; (figurat) forță creatoare, principiu activ și creator.  
 
Septemvir
Septemvir, substantiv
Sinonime: (în Roma antică) epulon, magistrat, preot.  
 
Antecalculație
Antecalculație, substantiv
Sinonime: antecalcul, antedeviz, calcul de cost, calculație anticipată.  
 
Antihrist
Antihrist, substantiv
Sinonime: nelegiuit, pervers, satanist, (variantă) anticrist.  
 
Voltairian
Voltairian, adjectiv
Sinonime: anticlerical, ateu, caustic, ironic, liberal, nonconformist, raționalist, sceptic, voltairist, zeflemist, (variantă) volterian.  
 
Peculiu
Peculiu, substantiv
Sinonime: (în antichitate) agoniseală, avere, bani economisiți, economie neînsemnată.  
 
Antecameră
Antecameră, substantiv
Sinonime: cameră de precombustie; anticameră.  
 
Anteocupațiune
Anteocupațiune, substantiv (învechit)
Sinonime: (figură retorică) anticipațiune, prolepsă.  
 
Perdea
Perdea, substantiv
Sinonime: act, albeață, brizbriz, cataractă, cortină, draperie, gard viu, leucom, placentă, scenă, strat, văl, (învechit) ton muzical, (învechit) zăveasă, (popular) adăpost (de iarnă) pentru oi; (prin extensiune) anticameră, intrare; (prin extensiune) fâșie de pădure.  
 
Predicţie
Predicţie, substantiv
Sinonime: anticipație, astrologie, augur, divinație, horoscop, oracol, presaj, presentiment, prevestire, previziune, prezicere, profeție, pronostic, prorocie, prorocire, vaticinație, (variantă) predicțiune.  
 
Pesar
Pesar, substantiv
Sinonime: (medicină) anticoncepțional, diafragmă, obturator, tampon.  
 
Neacademic
Neacademic, adjectiv
Sinonime: anticonformist, argotic, familiar, natural, simplu, spontan.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

Reduceri online!
RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Reduceri
Dicționar