Menu
dictoo - dictionar de sinonime

Loc
Loc, substantiv neutru
Sinonime: spaţiu, întindere; punct de plecare, origine, obârşie; situaţie, post, funcţie, poziţie, rang, treaptă.  
Local
Local, substantiv neutru
Sinonime: birt, bodegă, clădire, han, imobil, ospătărie, proprietate, remiză, restaurant, sediu.  
Local (locală)
Local (locală), adjectiv
Sinonime: ambiant, apropiat, circumscris, învecinat, limitat, provincial, regional, restrâns, suburban, (învechit) localnic.  
Localemente
Localemente, adverb (învechit)
Sinonime: în manieră locală, (învechit) localicește.  
Localitate
Localitate, substantiv feminin
Sinonime: sat, aşezare, comună, oraş.  
Localiza
Localiza, verb
Sinonime: a fixa, a determina, a încadra, a indica locul; a restrânge, a limita, a delimita; a adapta, a aclimatiza, a introduce.  
Localizabil
Localizabil, adjectiv
Sinonime: determinabil, situabil.  
Localnic
Localnic, substantiv masculin
Sinonime: băştinaş, de baștină, indigen, omul-locului.  
Locandă
Locandă, substantiv
Sinonime: birt, cârciumă, han, ospătărie, otel, restaurant, (variantă) locantă.  
Locandier
Locandier, substantiv
Sinonime: (învechit) birtaș, hangiu, ospătar; (variantă) locantier.  
Locantă
Locantă, substantiv feminin (învechit)
Sinonime: ospătărie, birt, han, restaurant, pensiune.  
Locaş
Locaş, substantiv neutru
Sinonime: adăpost, locuinţă, încăpere, aşezare, casă, sălaş, reşedinţă; biserică, mănăstire.  
Locatar
Locatar, substantiv masculin
Sinonime: chiriaş, coabitant, colocatar, coocupant, ocupant, proprietar, sublocatar, (învechit, în Moldova) chirigiu, (prin Transilvania) salău.  
Locaţie
Locaţie, substantiv feminin
Sinonime: chirie, închiriere.  
Locator
Locator, substantiv
Sinonime: posesor, proprietar; (locator radio) radar, radiolocator; (tehnică) reper.  
Locma
Locma, substantiv feminin (învechit)
Sinonime: afacere, avantaj, câştig, chilipir, îndestulare; clătită, mâncare bună, plăcintă (turcească), prăjitură (orientală), sinecură.  
Locomobil (locomobilă)
Locomobil (locomobilă), adjectiv
Sinonime: deplasabil, mobil.  
Locomotivă
Locomotivă, substantiv
Sinonime: automotor, locomobilă, maşină, tren, (învechit şi popular) car de foc, (învechit) trăsură cu aburi, (regional) ţug.  
Locotenent
Locotenent, substantiv
Sinonime: adjunct, ajutor, asesor, asistent, colaborator, locțiitor, ofițer, secund, (figurat) braț drept; (învechit) porucic, poruşnic; (locotenent domnesc) regent; (locotenent-colonel) (rusism învechit) podpolcovnic.  
Locotenenţă
Locotenenţă, substantiv
Sinonime: regenţă; (locotenenţă domnească) căimăcămie.  
Locotiţă
Locotiţă, substantiv (regional)
Sinonime: (botanică) clocotici, clocotiș.  
Locțiitor
Locțiitor, substantiv masculin
Sinonime: substitut, înlocuitor, suplinitor.  
Locui
Locui, verb
Sinonime: a domicilia, a şedea, a fi stabilit, a sta, a-şi avea locuința.  
Locuinţă
Locuinţă, substantiv feminin
Sinonime: casă, apartament, încăpere, clădire, sediu; domiciliu, lăcaş, aşezare, (popular) sălaş.  
Locuit (locuită)
Locuit (locuită), adjectiv
Sinonime: ocupat, neliber; populat.  
Locuitor
Locuitor, substantiv
Sinonime: aborigen, autohton, băștinaș, citadin, compatriot, consătean, contadin, emigrant, emigrat, imigrant, indigen, insular, localnic, mahalagiu, mărginaș, mărginean, ocupant, persoană, resortisant, rezident, sătean, târgoveț, țăran, (figurat) suflet, (grecism învechit) simpatriot, (învechit) lăcuitor, (învechit) sălășluitor, (livresc) pământean; (la plural) orășenime, populație, târgovețime, țărănime, (învechit și regional) poporime, (învechit) poporație, (învechit) public.  
Locul
Locul, substantiv
Sinonime: alveolă, cavitate, (botanică) lojă, (variantă) loculă.  
Locular
Locular, adjectiv
Sinonime: (botanică) bilocular, cvadrilocular, împărțit în mai mulți loculi, închis în alveole, multilocular, plurilocular, trilocular.  
Locuţ
Locuţ, substantiv
Sinonime: (anatomie) placentă.  
Locuție
Locuție, substantiv
Sinonime: locuțiune.  
Locuțiune
Locuțiune, substantiv feminin
Sinonime: expresie, sintagmă, construcţie.  
Locutor
Locutor, substantiv
Sinonime: emițător, enunțiator, interlocutor, vorbitor.  
Locvace
Locvace, adjectiv
Sinonime: bavard, clănțău, comunicativ, disert, elocvent, expansiv, flecar, guraliv, limbut, palavragiu, prolix, verbos, volubil, vorbă-lungă, vorbăreţ.  
Locvacitate
Locvacitate, substantiv
Sinonime: bavardaj, elocință, elocvență, facondă, flecăreală, flecărie, flecărire, flecărit, limbuție, logoree, pălăvrăgeală, pălăvrăgire, pălăvrăgit, sporovăială, sporovăire, sporovăit, tăifăsuială, tăifăsuire, tăifăsuit, trăncăneală, trăncănit, verbiaj, verbozitate, vervă, volubilitate, vorbăraie, vorbărie.  

Aborigen (aborigenă)
Aborigen (aborigenă), adjectiv
Sinonime: băştinaş, autohton, indigen, pământean, originar, nativ, localnic, omul locului.  
Adăpost
Adăpost, substantiv neutru
Sinonime: refugiu, pavăză, ocrotire, protecţie, oblăduire; bârlog, clădire, ascunzătoare, depozit, garaj, haltă, hangar, chioșc, loc.  
Ad-interim
Ad-interim, adjectiv
Sinonime: interimar, locţiitor, provizoriu, supleant, tranzitoriu.  
Aduna
Aduna, verb
Sinonime: a strânge, a pune la un loc, a colecta, a îngrămădi, a culege, a concentra, a însuma, a reuni, a condensa.  
Aiurea
Aiurea, adverb
Sinonime: în alt loc, departe, altundeva, altfel decât trebuie, anapoda.  
Alia
Alia, verb
Sinonime: a se uni, a se întovărăşi, a se solidariza; a împreuna, a amesteca (prin topire), a pune la un loc, a fuziona, a (se) lega.  
Website, versiune 2011: https://sin0nime.com/dexx/
Website, versiune pentru PC: http://sin0nime.com/pc/

loading...


Copyright © 2011-2017 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie