Ger
Ger, substantiv neutru
Sinonime: îngheţ, frig.  
 
Gera
Gera, verb
Sinonime: a administra, a conduce, a îngriji.  
 
Geraf
Geraf, substantiv (turcism învechit)
Sinonime: chirurg, (variantă) gerah.  
 
Gerah
Gerah, substantiv (turcism învechit)
Sinonime: chirurg, (variantă) gearah, (variantă) geraf, (variantă) girah.  
 
Geranță
Geranță, substantiv
Sinonime: administrație, gestiune.  
 
Gerar
Gerar, substantiv
Sinonime: ianuarie.  
 
Geremea
Geremea, substantiv
Sinonime: amendă, penalitate, penalizare.  
 
Gerg
Gerg, substantiv
Sinonime: (învechit) jargon.  
 
Gergevea
Gergevea, substantiv
Sinonime: cercevea, giurgiuvea, ramă.  
 
German
German, adjectiv
Sinonime: germanic, nemţesc, (învechit) tudesc.  
 
German (germană)
German (germană), substantiv masculin
Sinonime: neamţ.  
 
Germană
Germană, substantiv
Sinonime: germancă, nemţoaică.  
 
Germănar
Germănar, substantiv
Sinonime: martie.  
 
Germanic
Germanic, adjectiv
Sinonime: german, nemțesc, teuton, teutonic, tudesc.  
 
Germanism
Germanism, substantiv
Sinonime: germanitate; împrumut din limba germană.  
 
Germanist
Germanist, substantiv
Sinonime: lingvist.  
 
Germanistică
Germanistică, substantiv
Sinonime: filologie germanică.  
 
Germaniza
Germaniza, verb
Sinonime: a face devină german, a (se) nemți.  
 
Germanofil
Germanofil, adjectiv și substantiv
Sinonime: filogerman, nemţofil.  
 
Germen
Germen, substantiv masculin
Sinonime: bacil, bacterie, embrion, enzimă, ferment, gamet, genotip, idiotip, levură, microb, ou, plasmă germinativă, sămânţă, spermă, spor; cauză, debut, element, geneză, izvor, origine, principiu, sursă.  
 
Germene
Germene, substantiv
Sinonime: germen.  
 
Germicid
Germicid, adjectiv și substantiv
Sinonime: antiseptic, dezinfectant.  
 
Germina
Germina, verb
Sinonime: a apărea, a da germen, a ieşi, a începe se dezvolte, a începe un ciclu nou de vegetație, a încolţi, a miji, a prinde viaţă, a răsări, a se naşte.  
 
Germinal
Germinal, substantiv
Sinonime: aprilie.  
 
Germinare
Germinare, substantiv
Sinonime: germinaţie, încolțire.  
 
Germinat
Germinat, adjectiv
Sinonime: (botanică) încolţit, răsărit.  
 
Germinaţie
Germinaţie, substantiv
Sinonime: (botanică) germinare, germinațiune, încolţire, încolţit, răsărire, răsărit.  
 
Germinativ
Germinativ, adjectiv
Sinonime: (biologie) germinator; (locuțiune) (plasmă germinativă) genotip, germen, idiotip.  
 
Germoplasmă
Germoplasmă, substantiv
Sinonime: (genetică) plasmă germinativă.  
 
Gerocrație
Gerocrație, substantiv
Sinonime: (sistem politic) hierocrație.  
 
Gerontism
Gerontism, substantiv
Sinonime: (medicină) senilitate mintală.  
 
Gerontoecologie
Gerontoecologie, substantiv
Sinonime: gerontologie ecologică.  
 
Gerontofilie
Gerontofilie, substantiv
Sinonime: dragoste față de bătrâni; parafilie, perversiune, teleiofilie.  
 
Gerontolog
Gerontolog, substantiv
Sinonime: (medicină) geriatru.  
 
Gerontologie
Gerontologie, substantiv
Sinonime: (medicină) geriatrie.  
 
Geropsihiatrie
Geropsihiatrie, substantiv
Sinonime: gerontopsihiatrie.  
 
Geros (geroasă)
Geros (geroasă), adjectiv
Sinonime: cu ger, cu îngheţ, foarte rece, friguros, (învechit şi popular) mare.  
 
Geruială
Geruială, substantiv
Sinonime: frig, geruire, geruit, promoroacă, vreme cu ger.  
 
Geruleț
Geruleț, substantiv (familiar)
Sinonime: ger (suportabil), gerișor.  
 
Gerunziu
Gerunziu, substantiv
Sinonime: (gramatică) participiu prezent.  
 

Administra
Administra, verb
Sinonime: a conduce, a cârmui, a gospodări, a chivernisi, a gestiona, a gera.  
 
Administrator
Administrator, substantiv masculin
Sinonime: econom, intendent, manager, șef, patron, gestionar, gerant; (învechit) epistat, logofăt, vechil, vătaf.  
 
Cercevea
Cercevea, substantiv feminin
Sinonime: cadru, ciurciuvea, gergevea, giurgiuvea, pervaz, ramă, toc, uşior; cruce.  
 
Embrion
Embrion, substantiv neutru
Sinonime: mugure, germen, făt, (popular) plod, sâmbure, (figurat) început.  
 
Friguros (friguroasă)
Friguros (friguroasă), adjectiv
Sinonime: geros, rece, răcoros; înfrigurat, sensibil la frig.  
 
Gestiune
Gestiune, substantiv feminin
Sinonime: administrare, autogestionare, autogestiune, conducere, direcționare, geranță, gerare, gestionare, guvernare, intendență, îngrijire, management, manutanță, prezidență, regie.  
 
Gestionar
Gestionar, substantiv masculin
Sinonime: administrator, casier, delegat, financiar, gerant, gestionar-depozit, gestionar-îndrumător, gestionar-remizier, intendent, magazioner, manager, mandatar, responsabil, sindic, trezorier, (învechit) econom, (învechit) regizor.  
 
Inteligent (inteligentă)
Inteligent (inteligentă), adjectiv
Sinonime: deştept, ger, pătrunzător, cu multă minte.  
 
Încolţi
Încolţi, verb
Sinonime: a răsări, a germina, a apărea; a se forma, a se naşte, a se ivi.  
 
Îngheț
Îngheț, substantiv neutru
Sinonime: ger, frig.  
 
Medic
Medic, substantiv masculin
Sinonime: alopat, anestezist, cardiolog, chirurg, clinician, dentist, dermatolog, diagnostician, doctor, (popular) doftor, (popular) dohtor, esculap, flebolog, gastroenterolog, generalist, geriatru, ginecolog, homeopat, internist, medicastru, neurolog, oculist, oftalmolog, orelist, otorinolaringolog, pediatru, practician, psihiatru, radiolog, reumatolog, stomatolog, terapeut, urolog, veterinar.  
 
Neamţ
Neamţ, substantiv masculin
Sinonime: german, teuton.  
 
Plod
Plod, substantiv masculin (popular)
Sinonime: copil, progenitură, creatură; germen, embrion.  
 
Prusac (prusacă)
Prusac (prusacă), adjectiv
Sinonime: nemţesc, german; (figurat) războinic, militarist, belicos.  
 
Rudiment
Rudiment, substantiv neutru
Sinonime: germene, embrion, început, schiţă.  
 
Rudimentar (rudimentară)
Rudimentar (rudimentară), adjectiv
Sinonime: primitiv, neevoluat, nedezvoltat, în germene, embrionar.  
 
Sămânţă
Sămânţă, substantiv feminin
Sinonime: bob, grăunte, sâmbure; (figurat) germen, izvor, sursă, cauză, pretext, motiv; specie, gen, fel, soi; viţă, neam, seminţie; progenitură, urmaş, descendent; microbi, germeni.  
 
Sâmbure
Sâmbure, substantiv masculin
Sinonime: sămânţă; (figurat) centru, nucleu, miez, germene; (figurat) părticică, fărâmă.  
 
Suliță
Suliță, substantiv feminin
Sinonime: banderilă, lance, sulițică, țeapă, zagaie, (antichitate) pilum, (învechit și regional) mazdrac, (învechit) dardă, (învechit) fuște, (învechit) gerid, (învechit) giudea, (învechit) javelină, (învechit) jirit, (învechit) spicul, (popular) sulicioară, (regional) săgeată, (regional) sulă, (regional) sulinar; (figurat) atac, durere, ironie, înțepătură.  
 
Teutonic (teutonică)
Teutonic (teutonică), adjectiv
Sinonime: germanic, nemţesc, teuton.  
 
Spermă (sperme)
Spermă (sperme), substantiv feminin
Sinonime: germen, lichid seminal, (popular) sămânță.  
 
Amendă
Amendă, substantiv
Sinonime: penalitate, penalizare, (rar) penalizaţie, (învechit şi popular) gloabă, (învechit şi regional) ştraf, (prin Transilvania) birşag, dârdală, (învechit) globire, hatalm, (turcism învechit) geremea.

Amenda, verb
Sinonime: a ameliora, a corija, a emenda, a îmbunătăți, a penaliza, a rectifica, a reforma, (învechit și regional) a globi, (învechit și regional) a ștrăfui, (regional) a amânda.  
 
Cancelar
Cancelar, substantiv
Sinonime: (variante învechite) canțelar, canțălar; (în Germania și Austria) șeful guvernului; (titlu acordat în politică sau justiție) consul, gardă.  
 
Chirurg
Chirurg, substantiv
Sinonime: (medicină) legist, neurochirurg, practician, (învechit) hirurg, (învechit) operator, (învechit) ţirulic, (turcism învechit) gerah.  
 
Parafilie
Parafilie, substantiv
Sinonime: perversiune sexuală; abasiofilie, acrotomofilie, agalmatofilie, algolagnie, apotemnofilie, asfixie autoerotică, asfixiofilie, autoginefilie, bestialitate, biastofilie, cleptofilie, clismafilie, cropofilie, dacrifilie, dendrofilie, efebofilie, emetofilie, exhibiţionism, exobiofilie, fetișism sexual, formicofilie, froterism, gerontofilie, harpaxofilie, hebefilie, hibristofilie, homeovestism, lactofilie, macrofilie, masochism, mecanofilie, mizofilie, naratofilie, necrofilie, ondinism, parțialism, pediofilie, pedofilie, pictofilie, pirofilie, podofilie, raptofilie, sadism, salirofilie, scatofilie, scatologie, somnofilie, teratofilie, transvestism, travestism, tricofilie, triolism, urolagnie, vampirism, vorarefilie, voyerism, zoofilie, zoosadism.  
 
Genotip
Genotip, substantiv
Sinonime: biotip, dominanță, ereditate, fenotip; germen.  
 
Degerat
Degerat, adjectiv
Sinonime: îngheţat, (prin Muntenia) mereu; atins, stricat de ger.  
 
Filogerman
Filogerman, adjectiv și substantiv
Sinonime: germanofil.  
 
Turiţă
Turiţă, substantiv
Sinonime: (botanică) (regional) asprişoară, cornăţel, lipici, lipicioasă, scai-mărunt; (turiţă-mare) (regional) asprișoară, buruiană de friguri, cornățel, gălbenare de germe, coada racului, leușteanul muntelui, lipici, sora fragilor, turiciară, turiuță, turicioară, scai-mărunt; (turiţă-albă) găinuşă.  
 
Friguleţ
Friguleț, substantiv
Sinonime: frig, frigușor, (ironic) ger, (rar) friguț.

Friguleț, adjectiv
Sinonime: recișor.  
 
Metaloid
Metaloid, substantiv
Sinonime: semimetal; bor, siliciu, germaniu, arsen, stibiu, bismut, telur, poloniu, ununhexiu, ununseptiu.  
 
Lingvist
Lingvist, substantiv
Sinonime: africanist, anglicist, arabist, dialectolog, ebraist, etimologist, etnolingvist, filolog, fonetician, fonetist, fonolog, francist, germanist, glotolog, gramatician, helenist, hispanist, latinist, lexicograf, lexicolog, linguist, morfolog, psiholingvist, semantician, sinolog, sintactician, slavist, sociolingvist, stilistician, (învechit) dicționarist, (învechit) sinonimist.  
 
Ghenarie
Ghenarie, substantiv (învechit)
Sinonime: cărindar, gerar, ianuarie.  
 
Ianuarie
Ianuarie, substantiv
Sinonime: (variantă) ianuar, (variantă rară) ianuariu, (popular) cărindar, gerar, (învechit) ghenarie.  
 
Girant
Girant, substantiv
Sinonime: (termen juridic) remitent; gerant, administrator, delegat, gestionar, mandatar, reprezentant.  
 
Alumnat
Alumnat, substantiv
Sinonime: (în Germania și Statele Unite ale Americii) internat școlar.  
 
Nemție
Nemție, substantiv
Sinonime: limba germană; (rar) nemțime.  
 
Manager
Manager, substantiv
Sinonime: administrator, antrenor, bos, caid, cap, chestor, conducător, director, dirigent, econom, exponent, gerant, gestionar, gospodar, impresar, intendant, lider, organizator, patron, regizor, responsabil, superior, șef, (figurat) creier.  
 
Virus
Virus, substantiv
Sinonime: adenovirus, agent infecțios, agent patogen, arbovirus, bacil, bacterie, enterovirus, germen, inframicrob, infravirus, lentivirus, macroorganism, microb, microorganism, mixovirus, oncovirus, parazit, reovirus, retrovirus, ribovirus, (virus filtrant) ultravirus; (figurat) pasiune.  
 
Ovul
Ovul, substantiv
Sinonime: (biologie) celulă sexuală femelă, embrion, gamet, germen, oocit, ou, (ovul fecundat) zigot; (farmacologie) cașetă, comprimat, drajeu, medicament, ovul ginecologic, pilulă, supozitor vaginal; (variantă) ovulă.  
 
Sindic
Sindic, substantiv
Sinonime: administrator, delegat, gerant, gestionar, girant, mandatar, reprezentant.  
 
Direcțiune
Direcțiune, substantiv
Sinonime: direcție; administrație, cârmuire, conducere, directorat, dirijare, geranță, prezidență, regie.  
 
Teuton
Teuton, adjectiv
Sinonime: german, germanic, nemțesc, prusian, teutonic, tudesc.  
 
Levură
Levură, substantiv
Sinonime: agent, bacil, bacterie, ciupercă, diastază, drojdie, enzimă, ferment, germen, microorganism, oidium.  
 
Rector
Rector, substantiv
Sinonime: administrator, arhimandrit, conducător, director, diriguitor, gerant, guvernator, provizor, regizor, vicar.  
 
Regizor
Regizor, substantiv
Sinonime: administrator, director, econom, gerant, gestionar, intendant, vechil, (variantă) regisor.  
 
Ordonator
Ordonator, substantiv
Sinonime: comisar, contabil, decident, gerant, regizor.  
 
Director
Director, substantiv
Sinonime: administrator, bos, boss, cap, conducător, decan, dirigent, gerant, gestionar, intendant, manager, patron, președinte, prezident, principal, provizor, regizor, responsabil, superior, șef; clasor, dosar, folder.  
 
Nemţofil
Nemţofil, adjectiv și substantiv
Sinonime: filogerman, germanofil, (variantă) neamțofil.  
 
Senilism
Senilism, substantiv
Sinonime: (medicină) gerontism, progerie, senilitate (mintală).  
 
Senilitate
Senilitate, substantiv
Sinonime: (medicină) bătrânețe, caducitate, debilitate, decadență, declin, decrepitudine, gatism, gerontism, ramoleală, ramolire, ramolisment, senescență, (impropriu) sclerozare, (rar) ramoliție.  
 
Foetus
Foetus, substantiv
Sinonime: avorton, embrion, făt, fetus, germen, ou, ovul.  
 
Hierofant
Hierofant, substantiv
Sinonime: (în antichitate) gerofant, mistagog, pontif, preot.  
 
Microorganism
Microorganism, substantiv
Sinonime: baccil, bacil, bacterie, germen, microb, microzoar, organism microscopic, protozoar, virus.  
 
Gestiona
Gestiona, verb
Sinonime: a administra, a autogestiona, a avea în gestiune, a conduce, a controla, a deține o gestiune, a gera, a guverna, a prezida, a stăpâni.  
 
Blastocist
Blastocist, substantiv
Sinonime: blastocel, blastulă, veziculă germinativă.  
 
Participiu
Participiu, substantiv
Sinonime: (învechit) împărtășire, părtășire, părtișitiv; (participiu prezent) gerunziu.  
 
Jirit
Jirit, substantiv (învechit)
Sinonime: lance, suliță, (învechit) gerid.  
 
Gonoblast
Gonoblast, substantiv
Sinonime: (biologie) celulă germinală.  
 
Răsărire
Răsărire, substantiv
Sinonime: apariție, germinare, germinație, încolțire, încolțit, răsărit, (rar) tresărire.  
 
Directoare
Directoare, substantiv
Sinonime: administratoare, comandantă, directoreasă, gerantă, patroană, președintă, responsabilă, șefă.  
 
Reîncolți
Reîncolți, verb
Sinonime: a da din nou colț, a germina iar, (variantă) a rencolți.  
 
Nemţi
Nemţi, verb
Sinonime: a se germaniza; a imita moda occidentală, a se occidentaliza, (Oltenia) a se îmbăta, (rar) a se îmbrăca orășenește.  
 
Nemțoaică
Nemțoaică, substantiv
Sinonime: dădacă, germană, germancă, guvernantă; (botanică) călțunaș, condurul-doamnei, toporaș, violetă, viorea.  
 
Nemțime
Nemțime, substantiv
Sinonime: colectivitate de germani, mulțime de nemți, nemție, totalitatea nemților, (învechit) nemțărie.  
 
Încolţire
Încolţire, substantiv
Sinonime: apariţie, germinare, germinație, ivire, încolțit, răsărire, răsărit, (figurat) atacare, (figurat) constrângere, (învechit și regional) încolțeală, (popular; la figurat) înțepare.  
 
Încolțitor
Încolțitor, adjectiv
Sinonime: germinativ.  
 
Încolțitură
Încolțitură, substantiv (învechit și regional)
Sinonime: germinare.  
 
Plasmă
Plasmă, substantiv
Sinonime: creație, invenție, plăsmuire; (medicină) lichid intercelular, serum; (biologie; plasmă germinativă) genotip, germen, idiotip.

Plasma, verb
Sinonime: a crea.  
 
Idiotism
Idiotism, substantiv
Sinonime: expresie idiomatică, idiomatism, (învechit) idiotismă; anglicism, elenism, galicism, germanism, hispanism, latinism.  
 
Nemțărie
Nemțărie, substantiv (învechit)
Sinonime: germănime, nemție, nemțime.  
 
Angajator
Angajator, substantiv
Sinonime: boss, decident, director, gerant, patron, proprietar, stăpân.  
 
Manageria
Manageria, verb
Sinonime: a administra, a cârmui, a conduce, a dirija, a gera, a impresaria.  
 
Manageriere
Manageriere, substantiv
Sinonime: administrare, cârmuire, conducere, dirijare, gerare, gospodărire, impresariere.  
 
Penalitate
Penalitate, substantiv
Sinonime: amendă, clauză penală, contravenție, despăgubire, pedepsibilitate, penalizare, sancțiune, talion, (învechit și popular) gloabă, (învechit și regional) ștraf, (învechit) globire, (învechit) hatalm, (învechit) puniție, (învechit) punițiune, (prin Transilvania) birșag, (rar) penalizație, (regional) dârdală, (turcism învechit) geremea.  
 
Cabaretier
Cabaretier, substantiv
Sinonime: cafetier, gerant, restaurator, tavernier.  
 
Transrenan
Transrenan, adjectiv
Sinonime: (de dincolo de Rin) german.  
 
Bundeswehr
Bundeswehr, substantiv (germanism)
Sinonime: (în Germania) armată.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Dictoo
Dicționar