Coi
Coi, substantiv
Sinonime: testicul; (popular, plural) ouă.  
 
Coicăi
Coicăi, verb
Sinonime: a grohăi, a guiţa.  
 
Coif
Coif, substantiv
Sinonime: acoperământ, cască, caschetă de hârtie.  
 
Coiffure
Coiffure, substantiv
Sinonime: (franțuzism) beret, beretă, bonet, bonetă, calotă, cască, caschetă, pălărie, perucă, tocă, turban.  
 
Coinac
Coinac, substantiv
Sinonime: (tehnică) buhai, (regional) crainic, făfălug, tăvălug, zăvor, cântarul pietrelor, contragreutate, greutate; membru, penis, vertebră; articulație (în general), gleznă.  
 
Coincide
Coincide, verb
Sinonime: a se petrece simultan, a se potrivi, a se suprapune, a se identifica.  
 
Coincident
Coincident, adjectiv
Sinonime: concordant.  
 
Coincidenţă
Coincidenţă, substantiv feminin
Sinonime: potrivire, simultaneitate, suprapunere, identitate.  
 
Coincidință
Coincidință, substantiv
Sinonime: coincidență.  
 
Cointeresat
Cointeresat, substantiv
Sinonime: asociat, consort, coparticipant.  
 
Coios
Coios, adjectiv
Sinonime: (popular) bolnav de hernie, boșorog, coiat, coit, surpat; (argotic) îndrăzneț, temerar.  
 
Coiot
Coiot, substantiv
Sinonime: (zoologie) lupul-preriilor.  
 
Coit
Coit, substantiv
Sinonime: act sexual, contact sexual, copulaţie, fornicație, împreunare sexuală, lascivitate, raport sexual, (argotic) babardeală.

Coit, adjectiv (popular)
Sinonime: bolnav de hernie, boșorog, coiat, coios, surpat.

Coiț, substantiv
Sinonime: coi (mic), coiuț.  
 
Coită
Coită, substantiv
Sinonime: (regional) cățea; prostituată, femeie de moravuri ușoare; joc de copii; râcă.  
 
Coiuț
Coiuț, substantiv
Sinonime: coi (mic), coișor, coiț; minge (mică), mingiucă, mingiuță.  
 

Bonetă
Bonetă, substantiv feminin
Sinonime: acoperământ, baretă, bonet, bonețică, calotă, capișon, caschetă, căciuliță, chipiu (fără cozoroc), coiffure, panama, pălărie, scufie, șapcă (fără cozoroc), tichie, tocă, turban; (marinărie) velă ajutătoare.  
 
Cadra
Cadra, verb
Sinonime: a corespunde, a se potrivi, a se nimeri, a se armoniza, a concorda, a fi în acord; a coincide.

Cadră, substantiv
Sinonime: tablou.  
 
Căsca
Căsca, verb
Sinonime: a deschide, a desface, a crăpa.

Cască, substantiv
Sinonime: acoperământ, caschetă, coif, coiffure.  
 
Concorda
Concorda, verb
Sinonime: a cadra, a coincide, a consuna, a corespunde, a fi de acord, a fi în concordanță deplină, a se afla în armonie perfectă, a se armoniza, a se asorta, a se potrivi, (învechit) a conglăsui, (popular) a se lovi, (prin Bucovina și Moldova) a se știmui.  
 
Concordanţă
Concordanţă, substantiv feminin
Sinonime: potrivire, acord, coincidenţă, identitate, coincidere.  
 
Congruent (congruentă)
Congruent (congruentă), adjectiv
Sinonime: potrivit, coincident, concordant, corespunzător, echivalent.  
 
Congruenţă
Congruenţă, substantiv feminin
Sinonime: potrivire, acord, coincidenţă, concordanţă, echivalenţă.  
 
Crainic
Crainic, substantiv masculin
Sinonime: mesager, sol, trimis, (regional) crancău, (învechit) poslaneţ, poslanic, pristav, strigător, telal, (învechit) vestitor; spicher; (regional) hăitaş, gonaci; buhai, coinac, colăcar.  
 
Potriveală
Potriveală, substantiv feminin
Sinonime: potrivire, concordanţă, asemănare, acord, congruență, corespondenţă, armonizare; coincidenţă, suprapunere, identitate.  
 
Penis (penisuri)
Penis (penisuri), substantiv neutru
Sinonime: sex, falus, membru; mădular, (popular) sulac, (învechit şi regional) pasăre, puță, (regional) cic, (regional) mătărângă, pistol, (argou) coinac, sulă, şarpe, ştremeleag, măciucă.  
 
Sodomie (sodomii)
Sodomie (sodomii), substantiv feminin
Sinonime: coit anal, pederastie.  
 
Loveală
Loveală, substantiv
Sinonime: coincidenţă, izbitură, lovitură, potriveală, potrivire.  
 
Fornicație
Fornicație, substantiv
Sinonime: luxură, coit, copulație, impudicitate, desfrânare, salacitate.  
 
Concomitenţă
Concomitență, substantiv
Sinonime: coexistenţă, coincidență, coincidință, contemporaneitate, paralelism, simultaneitate, sincronism, (învechit) concomitanță.  
 
Concordant
Concordant, adjectiv
Sinonime: coincident, corespunzător, echivalent, (livresc) congruent, (învechit) consunant; armonios, echilibrat, proporţionat, regulat, simetric.  
 
Consunant
Consunant, adjectiv
Sinonime: coincident, concordant, corespunzător, echivalent.  
 
Copulaţie
Copulaţie, substantiv
Sinonime: (fiziologie) împerechere, împreunare sexuală, coit.  
 
Cuglă
Cuglă, substantiv
Sinonime: popic, cheglă; bilă; (învechit) cască militară, coif, ceacău, chivără.  
 
Împerechere
Împerechere, substantiv
Sinonime: împreunare, (popular) însoţire, îngemănare, împărechere, copulație, act sexual, coit.  
 
Făfălug
Făfălug, substantiv
Sinonime: buhai, coinac.  
 
Pălărie
Pălărie, substantiv
Sinonime: abajur, beret, bicorn, bonetă, calotă, canotieră, caschetă, căciulă, chipiu, coiffure, fetru, panama, sombrero, tocă, tricorn, turban, (Transilvania şi Banat) clop, (argou) găină, (regional) plească; (botanică) (pălăria-cucului) (regional) andrișea, pliscariță, priboi, sovârf, dedânsele; (botanică) (pălăria-șarpelui) muscariță.  
 
Simultaneitate
Simultaneitate, substantiv
Sinonime: coincidență, concomitenţă, concordanță, sincronism.  
 
Crinieră
Crinieră, substantiv
Sinonime: coafură, coamă de cal ornată (cu flori de crin), cunună (de păr) abundentă, perucă, șevelură, tufă de crini (pe un coif).  
 
Încoifa
Încoifa, verb
Sinonime: a pune coif.  
 
Caschetă
Caschetă, substantiv
Sinonime: acoperământ, beret, beretă, cască, coiffure, șapcă.  
 
Beret
Beret, substantiv
Sinonime: acoperământ, bască, beretă, bonetă, calotă, căciuliță, coiffure, pălărioară, șapcă (fără cozoroc), tichie, tocă.  
 
Tichie
Tichie, substantiv
Sinonime: beretă, bonetă, bonețică, bor, calotă, căciuliță, coiffure, margine, scufă, scufie, scufiță, (Transilvania, Banat și Bucovina) ceapsă, (variantă) chitie.  
 
Bonet
Bonet, substantiv
Sinonime: acoperământ, baretă, bonetă, bonețică, calotă, caschetă, căciuliță, chipiu (fără cozoroc), coiffure, panama, pălărie, scufie, șapcă (fără cozoroc), tichie, tocă, turban.  
 
Morion
Morion, substantiv
Sinonime: bufon; armură de cap, cască, coif; cuarț.  
 
Coexista
Coexista, verb
Sinonime: a coincide, a conviețui, a exista împreună.  
 
Boș (boașe)
Boș (boașe), substantiv
Sinonime: (popular) coi, testicul.  
 
Cordeală
Cordeală, substantiv
Sinonime: (argou) act sexual, coit, copulație.  
 
Reproducţie
Reproducţie, substantiv
Sinonime: (biologie) acuplare, coit, copulație, fecundație, înmulţire, montă, multiplicație, ovulație, populare, prăsilă, prăsire, prăsit, procreare, procreație, repopulare, reproducere, (învechit şi regional) plodire, (regional) prăseală; calc, copie, decalcare, dublare, dublură, duplicat, duplicație, facsimil, fotocopie, fotografie, fototipie, imitație, litografie, mulaj, replică, reproducere, reprografie; (variantă) reproducțiune.  
 
Asociat (asociată)
Asociat (asociată), adjectiv
Sinonime: adjunct, atașat, auxiliar, cointeresat, conjunct, reunit, solidar, unit.  
 
Koine
Koine, substantiv
Sinonime: (lingvistică) coine, limbă comună, lingua franca.  
 
Potrivire
Potrivire, substantiv
Sinonime: acord, adecvare, afinitate, ajustare, armonie, armonizare, asortare, coincidență, compatibilitate, concordanță, corespondență, dozare, împotrivire, nimereală, opoziție, opunere, potrivit, reglare, rezistență.  
 
Prileji
Prileji, verb (învechit)
Sinonime: a cauza, a coincide, a da loc, a da naștere, a da ocazie, a declanșa, a determina, a dezlănțui, a genera, a isca, a naște, a pricinui, a prilejui, a produce, a provoca, a se afla întâmplător, a se folosi de ocazie, a se întâmpla, a se nimeri, a se petrece, a se potrivi, a stârni, a surveni.  
 
Petas
Petas, substantiv
Sinonime: coif, pălărie, (învechit) petasă.  
 
Nemeri
Nemeri, verb (regional)
Sinonime: a afla, a avea loc, a cădea de acord, a coincide, a concorda, a întâlni, a lovi la țintă, a lovi unde trebuie, a se petrece, a ținti, a veni din întâmplare, (învechit) a (se) înnimeri, (variantă) a (se) nimeri.  
 
Coparticipant
Coparticipant, substantiv
Sinonime: asociat, cointeresat, complice, consort, părtaș.  
 
Atotprezență
Atotprezență, substantiv
Sinonime: coincidență, omniprezență, simultaneitate, ubicuitate.  
 
Coocurență
Coocurență, substantiv
Sinonime: coapariție, coincidență, corelație.  
 
Ocurent
Ocurent, adjectiv
Sinonime: coincident, concomitent, paralel, simultan, vecin, (învechit) concomitant, (învechit) simultaneu.  
 
Desfrânată
Desfrânată, substantiv feminin
Sinonime: deboșată, depravată, destrăbălată, deșănțată, fornicatoare, rufiană, (familiar) pațachină, (figurat și familiar) buleandră, (figurat) bacantă, (figurat) cățea, (figurat) cotreanță, (figurat) târâtură, (învechit și regional) blâdnică, (învechit și regional) ușernică, (învechit) bală, (livresc) mesalină, (popular și familiar) paceaură, (popular) papină, (popular) țolină, (regional) ciulicoaie, (regional) coită, (regional) știolniță.  
 
 Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

Reduceri online!
RSS
...
Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Reduceri
Dicționar