Aur
Aur, substantiv neutru
Sinonime: (figurat) bani, avere, bogăție, avuție.  
 
Aur negru
Aur negru, substantiv
Sinonime: cărbune, petrol, țiței.  
 
Aură
Aură, substantiv feminin
Sinonime: boare, adiere, bătaie de vânt; nimb; aureolă.  
 
Auranță
Auranță, substantiv
Sinonime: splină.  
 
Aurar
Aurar, substantiv
Sinonime: (învechit) zlătar, (turcism învechit) cuiungiu.  
 
Aurăreasă
Aurăreasă, substantiv
Sinonime: (popular) zlătăreasă.  
 
Aurărie
Aurărie, substantiv
Sinonime: aurărime.  
 
Aurel
Aurel, adjectiv
Sinonime: auriu.

Aurel, substantiv
Sinonime: aur.  
 
Aureolă
Aureolă, substantiv feminin
Sinonime: (figurat) strălucire, glorie, faimă, splendoare, prestigiu, nimb; coroană.

Aureola, verb
Sinonime: (rar) a nimba.  
 
Aureolat
Aureolat, adjectiv
Sinonime: (rar) nimbat.  
 
Auri
Auri, verb
Sinonime: (învechit şi popular) a spoi, (popular) a înauri, a întrauri.  
 
Auricul
Auricul, substantiv
Sinonime: (anatomie) atriu.  
 
Auriculă
Auriculă, substantiv
Sinonime: (anatomie) pavilionul urechii, pâlnie, scoică, ureche.  
 
Aurifer
Aurifer, adjectiv
Sinonime: (învechit) auros.  
 
Auripigment
Auripigment, substantiv
Sinonime: (mineralogie) arsen galben, orpiment, (variantă) aurpigment.  
 
Aurire
Aurire, substantiv
Sinonime: aurit, (popular) aureală, spoire, spoit.  
 
Aurit
Aurit, adjectiv
Sinonime: (popular) înaurit, întraurit.

Aurit, substantiv
Sinonime: aurire, (popular) aureală, spoire, spoit.  
 
Auritură
Auritură, substantiv
Sinonime: aurare, aurat, aureală, aurire, aurit.  
 
Auriu
Auriu, adjectiv
Sinonime: (popular) aurel, aurit, (învechit) auros.  
 
Auroră
Auroră, substantiv
Sinonime: faptul zilei, crepuscul, zori; (la figurat) început, debut.  
 
Auros
Auros, adjectiv (învechit)
Sinonime: aurifer, aurit, auriu, luminos, strălucitor.  
 
Auroterapie
Auroterapie, substantiv
Sinonime: (medicină) crisoterapie.  
 

Bijutier
Bijutier, substantiv masculin
Sinonime: aurar, giuvaergiu, giuvaiergiu, (argotic) ghiular, (învechit și regional) zaraf, (învechit) saidecar, (regional) argintar, (turcism învechit) cuiungiu.  
 
Chihlimbariu (chihlimbarie)
Chihlimbariu (chihlimbarie), adjectiv
Sinonime: gălbui, auriu, de culoarea mierii.  
 
Glorie
Glorie, substantiv feminin
Sinonime: aureolă, autoritate, celebritate, cinste, cinstire, elogiu, faimă, grandoare, imortalitate, laudă, magnificență, măreţie, mărime, mărire, notabilitate, notorietate, omagiu, onoare, pohfală, pohvalenie, pompă, popularitate, preamărire, preaslăvire, prestigiu, proslăvire, renume, reputaţie, slavă, slăvire, splendoare, star, strălucire, triumf, vedetă, (învechit) mărie.  
 
Idealizat (idealizată)
Idealizat (idealizată), adjectiv
Sinonime: înfrumuseţat, închipuit; aureolat.  
 
Nimb
Nimb, substantiv neutru
Sinonime: aureolă, aură.  
 
Revărsat
Revărsat, substantiv neutru
Sinonime: zori de zi, auroră, răsărit.  
 
Zori
Zori, substantiv masculin la plural
Sinonime: auroră, răsărit, faptul zilei.

Zori, verb
Sinonime: a grăbi, a accelera, a da zor, a iuţi, a îmboldi, a îndemna.  
 
Auditiv (auditivă)
Auditiv (auditivă), adjectiv
Sinonime: (care ţine de auz) auricular.  
 
Argintare
Argintare, substantiv
Sinonime: argintat, aurire, poleire, (învechit) argintuire, (învechit) argintuit, (învechit) spoire, (învechit) spoit, (variantă) argintire, (variantă) argințire.  
 
Atriu
Atriu, substantiv
Sinonime: curte interioară, tindă, vestibul; (anatomie) auricul; (variantă) atrium.  
 
Cărbune
Cărbune, substantiv
Sinonime: (geologie) (figurat) aur negru; mangal; (fitoparazit) tăciune; (botanică) (regional) baraboi, bănişor, spinuţă; antrax.  
 
Cocoşei
Cocoşei, substantiv la plural
Sinonime: floricele de porumb, măseaua-ciutei, porumbei; (învechit) bani de aur înșirați într-o salbă, galbeni.  
 
Cocoşel
Cocoşel, substantiv
Sinonime: iris, ruscuţă, stânjen, stânjenel, toporaş, urlup, violetă, viorea; coco; monedă de aur; (popular) puțulică; (cocoşel-de-câmp) (botanică) (regional) ruscuţă, chimen-câinesc, iarba-cocoşului.  
 
Aor
Aor, substantiv (regional)
Sinonime: aur.  
 
Coroană
Coroană, substantiv
Sinonime: aureolă, bandou, diademă, (învechit) cerc, cunună, nimb, tiară; (muzică) fermată; (astronomie) (coroana-boreală) (popular, articulat) hora, casa-cu-ograda, roata-stelelor; bibilică; coamă, creastă, culme; domnie, imperiu, monarhie, regat.  
 
Crizantemă
Crizantemă, substantiv
Sinonime: (botanică) dumitriţă, tufănică, (regional) aurată, cătălină, mărgărită, roman, tătăişă, (la plural) flori-de-iarnă, (articulat) gura-paharului, romaniţă-mare, rujă-de-toamnă, (la plural) salomii-galbene.  
 
Cuiungiu
Cuiungiu, substantiv
Sinonime: aurar.  
 
Diademă
Diademă, substantiv
Sinonime: aureolă, bandou, coroană, tiară.  
 
Florinte
Florinte, substantiv
Sinonime: (învechit) monedă de aur; (ornitologie) florean, (rar) brotăcel, (regional) spatie, verdet, verdoi.  
 
Kerosen
Kerosen, substantiv
Sinonime: aur negru, carburant, comburant, gaz, mazut, naftă, petrol.  
 
Zlătăreasă
Zlătăreasă, substantiv
Sinonime: aurăreasă, (învechit) soție de zlătar.  
 
Eldorado
Eldorado, substantiv
Sinonime: (ținut imaginar) Auritul; (prin extindere) eden, paradis, țară încântătoare.  
 
Glorificat
Glorificat, adjectiv
Sinonime: adorat, aureolat, binecuvântat, canonizat, deificat, divinizat, imortalizat, lăudat, mărit, preamărit, preaslăvit, proslăvit, slăvit, zeificat.  
 
Orfevrărie
Orfevrărie, substantiv
Sinonime: aurărie; (variante) orfevrerie, orfăurărie.  
 
Orfevru
Orfevru, substantiv
Sinonime: aurar, (figurat) artist subtil.  
 
Spoire
Spoire, substantiv
Sinonime: argintare, aurire, cositorire, poleire, poleit, suflare, văruit.  
 
Halo
Halo, substantiv
Sinonime: (astronomie) aureolă, luminescență, nimb, (învechit) ţărcălan, (popular) cearcăn.  
 
Terapie
Terapie, substantiv
Sinonime: auriculoterapie, crioterapie, cromoterapie, electroconvulsie, electroterapie, fitoterapie, fizioterapie, fototerapie, hidroterapie, hipnoterapie, îngrijire medicală, kineziterapie, laseroterapie, magnetoterapie, masoterapie, medicație, medicină, psihanaliză, psihoterapie, radioterapie, simpaticoterapie, terapeutică, termoterapie, tratament, ultrasonoterapie, (terapie intensivă) reanimare, (terapie tisulară) histoterapie.  
 
Paraur
Paraur, adjectiv
Sinonime: (regional) ca aurul, de aur.  
 
Zlot
Zlot, substantiv
Sinonime: (monedă de aur) ducat, fiorin, galben; (Polonia) unitate monetară.  
 
Zlotar
Zlotar, substantiv
Sinonime: aurar, (țigan) căutător de aur, (variantă) zlătar.  
 
Zlatiță
Zlatiță, substantiv
Sinonime: (învechit) lingou, rondelă (de aur).  
 
Baibă
Baibă, substantiv
Sinonime: (argou) aur.  
 
Pepită
Pepită, substantiv
Sinonime: bucată de aur, bucată de metal nativ.  
 
Zarafir
Zarafir, substantiv (popular)
Sinonime: brocart, fir de aur, (învechit) baibafir, (învechit) bașbafir, (învechit) sarasir, (învechit) serasir.  
 
Charismă
Charismă, substantiv
Sinonime: aură, autoritate, carismatism, carismă, dar, har, șarm.  
 
Sechin
Sechin, substantiv (învechit)
Sinonime: (monedă de aur) țechin.  
 
Atrium
Atrium, substantiv
Sinonime: curte, nartex, narthex, patio, vestibul; (anatomie) auricul; (variantă) atriu.  
 
Tiară
Tiară, substantiv (învechit)
Sinonime: aureolă, coroană, diademă, triregn; război de țesut, (regional) teară.  
 
Topaz
Topaz, substantiv
Sinonime: (mineralogie) crisolit, (învechit) draghicame, (învechit) pazie.

Topaz, adjectiv
Sinonime: auriu, galben.  
 
Crisoterapie
Crisoterapie, substantiv
Sinonime: (medicină) auroterapie.  
 
Somnacai
Somnacai, substantiv
Sinonime: (argou) aur.  
 
Nimba
Nimba, verb
Sinonime: a (se) aureola, a (se) înconjura cu un nimb.  
 
Băieș
Băieș, substantiv (regional)
Sinonime: ciocănaș, lucrător în mină, miner, ocnaș; (țigan) aurar, lingurar, zlătar; (regional) băneș, (variantă) băiaș.  
 
Margaretă
Margaretă, substantiv
Sinonime: (botanică) mărgărită, (învechit) mărgherită, (regional) aurată, (regional) ochiul-boului, (regional) roman, (regional) romaniță-mare, (regional) tătăișă, (regional; la plural) salomii-galbene.  
 
Șicui
Șicui, verb (regional)
Sinonime: a (se) împodobi cu șic, a polei cu aur (sau cu argint), (regional) a sicli, (regional) a siclui, (regional) a șiclui; (învechit) a (se) așeza în poziția de luptă.  
 
Ştioalnă
Ştioalnă, substantiv (regional)
Sinonime: baltă mocirloasă, bulboacă, bulboană, copcă (în gheață), fântână nepietruită, galerie (în mină), groapă cu apă, gropan, mină (de aur), ochi, teren mlăștinos, valvârtej, vâltoare, vârtej, volbură, (variantă) știoală, (variantă) știoalmă, (variantă) știolnă, (variantă) ștolnă.  
 
Baier
Baier, substantiv (învechit)
Sinonime: adâncime, amuletă, baieră, barieră, curea, fetiș, fund, legătură, mănușă, nod, salbă (de bani), sfoară, talisman, toartă, (figurat) auriculele inimii, (figurat) măruntaie, (învechit) părângă.  
 
Dorat
Dorat, adjectiv
Sinonime: aurit, auriu.  
 
Vermeil
Vermeil, adjectiv
Sinonime: ecarlat, grena, împurpurat, roșu, rubicond, sângeriu.

Vermeil, substantiv (învechit)
Sinonime: argint aurit.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

Reduceri online!
RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Reduceri
Dicționar