Aer
Aer, substantiv neutru
Sinonime: văzduh, atmosferă; (figurat) aspect, expresie, fizionomie.  
 
Aeraj
Aeraj, substantiv
Sinonime: aerare, aerație, aerisire, ventilație.  
 
Aerare
Aerare, substantiv
Sinonime: aeraj, aerație, aerisire.  
 
Aerație
Aerație, substantiv
Sinonime: aerare, ventilare, ventilație.  
 
Aerator
Aerator, substantiv
Sinonime: afânător; ventilator.  
 
Aeraulică
Aeraulică, substantiv
Sinonime: (fizică) mecanica gazelor.  
 
Aerenchim
Aerenchim, substantiv neutru
Sinonime: (botanică) țesut aerenchimatic, țesut aerifer.  
 
Aereranţia
Aereranţia, substantiv feminin
Sinonime: (botanică) biocenoză a organismelor inferioare care plutesc în aer.  
 
Aerian (aeriană)
Aerian (aeriană), adjectiv
Sinonime: aflat în aer, supraterestru; (figurat) transparent, diafan, vaporos, cu capul în nori.  
 
Aericol (aericolă)
Aericol (aericolă), adjectiv
Sinonime: (despre plante) aerofit, care creşte în aerul liber, care trăiește în întregime în aer, epifit.  
 
Aerifer (aeriferă)
Aerifer (aeriferă), adjectiv
Sinonime: aerofor, care conduce aerul.  
 
Aeriform
Aeriform, adjectiv
Sinonime: (chimie) gazos.  
 
Aeriseală
Aeriseală, substantiv
Sinonime: aerisire.  
 
Aerisi
Aerisi, verb
Sinonime: a ventila.  
 
Aerisire
Aerisire, substantiv
Sinonime: ventilaj, ventilare, ventilaţie.  
 
Aerivor
Aerivor, adjectiv
Sinonime: (biologie) aerofag.  
 
Aeroamfibiu
Aeroamfibiu, substantiv
Sinonime: hidroavion.  
 
Aeroautomobil
Aeroautomobil, substantiv
Sinonime: aeroglisor.  
 
Aerob
Aerob, adjectiv
Sinonime: (biologie) aerobiotic.  
 
Aerobază
Aerobază, substantiv
Sinonime: bază aeriană.  
 
Aerobic
Aerobic, adjectiv
Sinonime: (gimnastică aerobică) cultură fizică.  
 
Aerobiont
Aerobiont, substantiv
Sinonime: (biologie) organism aerob, oxibiont.  
 
Aerobiotic (aerobiotică)
Aerobiotic (aerobiotică), adjectiv
Sinonime: (botanică) care poate trăi numai în aerul liber.  
 
Aerobioză
Aerobioză, substantiv feminin
Sinonime: (biologie) oxibioză.  
 
Aerobuz
Aerobuz, substantiv
Sinonime: avion de pasageri, airbus.  
 
Aerocist
Aerocist, substantiv neutru
Sinonime: (botanică) veziculă aeriană pe organe vegetale uşurând plutirea unor plante.  
 
Aeroclub
Aeroclub, substantiv
Sinonime: club aeronautic.  
 
Aerocosmic
Aerocosmic, adjectiv
Sinonime: aerospaţial.  
 
Aerodesant
Aerodesant, substantiv neutru
Sinonime: desant aerian.  
 
Aerodină
Aerodină, substantiv
Sinonime: aeronavă, avion, deltaplan, dronă, elicopter, navetă spațială, planor, reactor, vehicul aerian mai greu decât aerul.  
 
Aerodinam
Aerodinam, substantiv
Sinonime: tren automotor.  
 
Aerodinamic
Aerodinamic, adjectiv
Sinonime: profilat, volant.  
 
Aerodinamică
Aerodinamică, substantiv
Sinonime: portanță, sustentație.  
 
Aerodrom
Aerodrom, substantiv
Sinonime: aeroport.  
 
Aeroduct
Aeroduct, substantiv
Sinonime: canal, conductă, tub.  
 
Aerofagie
Aerofagie, substantiv
Sinonime: (medicină) aerogastrie.  
 
Aerofită
Aerofită, substantiv
Sinonime: (botanică) epifită.  
 
Aerofite
Aerofite, substantiv neutru la plural
Sinonime: (botanică) epifite.  
 
Aerofitobionte
Aerofitobionte, substantiv feminin la plural
Sinonime: (botanică) organisme vegetale aerobe.  
 
Aeroflotă
Aeroflotă, substantiv
Sinonime: flotă aeriană.  
 
Aerofobie
Aerofobie, substantiv
Sinonime: anemofobie.  
 
Aerofotografic
Aerofotografic, adjectiv
Sinonime: referitor la aerofotografie, de aerofotografie.  
 
Aerofotografie
Aerofotografie, substantiv
Sinonime: fotografie aeriană.  
 
Aerofotogramă
Aerofotogramă, substantiv
Sinonime: fotogramă aeriană.  
 
Aerofotogrammetrie
Aerofotogrammetrie, substantiv
Sinonime: aerocartografie, fotogrammetrie aeriană.  
 
Aerofrână
Aerofrână, substantiv
Sinonime: (tehnologie) frână aerodinamică.  
 
Aerogară
Aerogară, substantiv
Sinonime: aeroport, gară, terminal.  
 
Aeroglisor
Aeroglisor, substantiv
Sinonime: hovercraft, hidroglisor; naviplan.  
 
Aerogramă
Aerogramă, substantiv
Sinonime: scrisoare par avion.  
 
Aerohigrofobie
Aerohigrofobie, substantiv
Sinonime: higrofobie.  
 
Afectare
Afectare, substantiv feminin
Sinonime: aer, aparență, artificialitate, bombasticism, căutare, comportare nenaturală, emfază, exagerare, fandoseală, grandilocvență, impresionare, întristare, manieră, manierism, patos, prejudiciere, prețiozitate, retorism, sclifoseală, (popular și familiar) izmeneală, (popular și familiar) scălâmbăială; destinare, ipotecare; afectație.  
 
Alură
Alură, substantiv feminin
Sinonime: înfăţişare, faţă, aspect, chip, portret, aer, aparență, atitudine, conduită.  
 
Asana
Asana, verb
Sinonime: a curăţa, a seca, a epura; (figurat) a însănătoşi, a îmbunătăţi; a redresa; a aera.  
 
Aspect
Aspect, substantiv neutru
Sinonime: înfăţişare, aparență, faţă, fizionomie, profil, aer, alură, configurație.  
 
Atmosferă
Atmosferă, substantiv feminin
Sinonime: aer, văzduh; ambianță, cadru, mediu, ionosferă, climat, circumstanţe, situaţie.  
 
Avion
Avion, substantiv neutru
Sinonime: aeroambulanță, aerodină, aeronavă, aeroplan, airbus, bac, bireactor, bombardier, charter, cvadrireactor, giravion, hidroavion, interceptor, jet, jumbo-jet, monoreactor, trireactor, vehicul aerian.  
 
Balon
Balon, substantiv neutru
Sinonime: aerostat, montgolfier, zepelin; bulă, glob, minge, sferă, (învechit) bășică; balonzaid, fâș, fulgarin, impermeabil, manta, trenci.  
 
Boieros (boieroasă)
Boieros (boieroasă), adjectiv
Sinonime: arogant, boieratic, capricios, civilizat, cu aere, cu fumuri, cu gusturi aristocratice, cu însușiri alese, cu nasul pe sus, delicat, domnăreț, fandosit, greu de mulțumit, înfumurat, mofturos, năzuros, pretențios, rafinat, sclifosit, (învechit) domneț, (învechit) domnos, (popular) izmenit, (regional) năsfiros, (regional) năturos.  
 
Bolid
Bolid, substantiv masculin
Sinonime: (astronomie) aerolit, asteroid, corp celest, meteor, meteorit, stea căzătoare; (la figurat) fuzee, mașină de curse, vehicul de mare viteză.  
 
Cumpănă
Cumpănă, substantiv feminin
Sinonime: cântar, balanță; echilibru, armonie, măsură; (figurat) primejdie, nenorocire, necaz, încercare; (Banat şi Transilvania) ghermăn; (astronomie; articulat) balanţa; (tehnică) boloboc, nivelă cu bulă de aer; (tehnică) capră, (la plural) aripi; aripă, cruce, crucea dinainte, posadă, restrişte, schimbătoare, spetează.  
 
Duhoare
Duhoare, substantiv feminin
Sinonime: miros urât, aer stricat, putoare, miasmă.  
 
Epitaf
Epitaf, substantiv neutru
Sinonime: inscripţie funerară, epigraf, exergă, legendă, graffiti; aer.  
 
Epură
Epură, substantiv feminin (rar)
Sinonime: crochiu, desen, diagramă, eboșă, plan, schiță, schemă.

Epura, verb
Sinonime: (tehnică) a purifica, a depura; a aera, a aseptiza, a depolua, a expurga, a purga, a rectifica.  
 
Eter
Eter, substantiv neutru
Sinonime: aer, cer, atmosferă, slavă, spaţiu, văzduh, (la plural) zări.  
 
Fandosi
Fandosi, verb (reflexiv)
Sinonime: a se alinta, a se răsfăţa, a se sclifosi, a se afecta, a-şi da aere, a face mofturi, a face fasoane, a face nazuri, a se marghioli, a se fasoni.  
 
Fizionomie
Fizionomie, substantiv feminin
Sinonime: alură, aspect, chip, faţă, figură, înfăţişare, exterior, aer, expresie, mină, obraz, (învechit şi popular) boi, (regional) săbaş, (învechit) schimă, vedere, (familiar) mutră, (livresc) facies, mască, configurație; originalitate, singularitate, specificitate.  
 
Flotă
Flotă, substantiv feminin
Sinonime: nave, corăbii, vase, vapoare; aeronave, aeroplane.

Flota, verb
Sinonime: a pluti; (figurat) a șovăi, a ezita.  
 
Gara
Gara, verb
Sinonime: a adăposti, a parca, a staționa, a trage pe o linie de garaj.

Gară, substantiv feminin
Sinonime: aerogară, aeroport, haltă, staţie, terminal, terminus; (gară maritimă) ambarcader, debarcader; (regional) cenușă de la paie, pulbere; (regional) calomnie, clevetire, mulțime zgomotoasă, protest zgomotos, tăgăduire.  
 
Gaz
Gaz, substantiv neutru
Sinonime: aer, atmosferă, efluviu, emanaţie, eter, fâsâială, flatulență, gazorniţă, pârț, petrol (lampant), vapor, vânt, (familiar) pam, (popular) bășină, (prin Bucovina și Maramureș) târtâită; (chimie) (gaz aerian) (gaz de iluminat); (plural) (gaze de luptă) substanțe toxice de luptă; (plural) (gaze naturale) bitumene gazoase; (gaz ideal) gaz perfect; (gaz ilariant) protoxid de azot; (învechit) voal, zăbranic, eşarfă.  
 
Gimnastică
Gimnastică, substantiv feminin
Sinonime: acrobație, antrenament, cultură fizică, educaţie fizică, exerciţiu, exersare, (gimnastică aerobică) gimnastică de întreținere.  
 
Grozăvi
Grozăvi, verb
Sinonime: a face pe grozavul, a face pe viteazul, a (se) deforma, a (se) desfigura, a se îngâmfa, a se lăuda, a (se) poci, a (se) schimonosi, a (se) sluţi, a (se) strâmba, a (se) urâţi, a-și da aere, a-şi da importanţă.  
 
Imponderabil (imponderabilă)
Imponderabil (imponderabilă), adjectiv
Sinonime: aerian, eterat, fin, imaterial, impalpabil, imperceptibil, indeterminabil, insesizabil, lejer, neauzit, nemăsurabil, neperceptibil, nesesizabil, nesimțit, subtil, (figurat) diafan.  
 
Înfumura
Înfumura, verb
Sinonime: a se îngâmfa, a se împăuna, a-şi da aere, a fi închipuit, a ţine nasul sus, a nu-i ajunge cu prăjina la nas, a-și băga fumuri în cap.  
 
Meteor
Meteor, substantiv masculin
Sinonime: fenomen atmosferic, fenomen meteorologic, intemperie; (astronomie) aerolit, asteroid, bolid, cometă, meteorit, stea căzătoare, (învechit) arătare.  
 
Naviga
Naviga, verb
Sinonime: a cabota, a călători (pe apă, în aer), a circula, a croaza, a pilota, a pluti, a voiaja, a zbura, (învechit şi regional) a nota, (învechit) a înota.  
 
Navigaţie
Navigaţie, substantiv feminin
Sinonime: aeronautică, aviație, cabotaj, călătorie, circulație, deplasament, marină, nautică, navigare, periplu, pilotaj, plutire, regată, transbordare, transport, traversare, voiaj, yachting, zbor, (variantă) navigațiune.  
 
Oxigena
Oxigena, verb
Sinonime: a (se) oxida, a decolora; a aera, a aerisi, a ventila.  
 
Piraterie
Piraterie, substantiv feminin
Sinonime: banditism, flibustă, flibusterie, jaf, tâlhărie, (figurat) abuz; (piraterie aeriană) deturnare, (piraterie comercială) reproducere frauduloasă.  
 
Port (porturi)
Port (porturi), substantiv neutru
Sinonime: costum, veşmânt, haine; atitudine, conduită, purtare; (port aerian) aeroport, chei, debarcader, doc, îmbarcader; adăpost, refugiu.  
 
Primeneală
Primeneală, substantiv feminin
Sinonime: schimbare, înnoire; aerisire, purificare; (plural) schimburi, albituri.  
 
Răsuflătoare
Răsuflătoare, substantiv feminin
Sinonime: scurgere, aerisire; (figurat) gaură, bortă.  
 
Simandicos (simandicoasă)
Simandicos (simandicoasă), adjectiv
Sinonime: mândru, respectabil, important, pretenţios, cu aere, cu fumuri.  
 
Sonor (sonoră)
Sonor (sonoră), adjectiv
Sinonime: acustic, aerofon, armonios, asurzitor, cordofon, emfatic, fonic, idiofon, intens, melodic, melodios, membranofon, muzical, pătrunzător, plin, puternic, răsunător, renumit, rezonant, ronflant, sonic, strident, timbrat, tonant, tonitruant, unduios, unduit, vibrant, vorbit, vorbitor.  
 
Tare
Tare, adverb
Sinonime: foarte, mult, extrem; intens, puternic; iute, repede, în viteză.

Tare, adjectiv
Sinonime: solid, trainic, durabil, vârtos; inflexibil, neelastic, ţeapăn; viguros, zdravăn, voinic, puternic, rezistent; dârz, neclintit, ferm, neînduplecat, neîndurător, nemilos; convingător, concludent, clar, categoric; (despre aer) răcoros, rece, curat, ozonat.  
 
Turnură
Turnură, substantiv feminin
Sinonime: aer, alură, aparență, aspect, chip, cotitură, desfăşurare, evoluţie, imagine, ipostază, înfățișare, întorsătură, (ieșit din uz) turnel, (învechit) turniură; (lingvistică) formulă, mod de exprimare, stil.  
 
Undă
Undă, substantiv feminin
Sinonime: val, talaz, ondulare, şuvoi, torent; adiere, aer.  
 
Ventila
Ventila, verb
Sinonime: a face vânt, a aerisi, a primeni aerul; a pune în circulaţie.  
 
Ventilație
Ventilație, substantiv feminin
Sinonime: aerisire, primenire.  
 
Aеrосarроtropic (aеrосarроtropică)
Aеrосarроtropic (aеrосarроtropică), adjectiv
Sinonime: (botanică) cu mişcări carpotropice pentru maturizarea fructelor în aerul liber.  
 
Decolaj (decolaje)
Decolaj (decolaje), substantiv neutru
Sinonime: decolare; ridicare în aer.  
 
Anemotrop
Anemotrop, substantiv
Sinonime: aeromotor, motor eolian.  
 
Asteroid
Asteroid, substantiv
Sinonime: (astronomie) aerolit, astru, bolid, meteor, meteorit, planetă minoră, planetoid, stea căzătoare.  
 
Aviatic
Aviatic, adjectiv
Sinonime: aeronautic.  
 
Aviator
Aviator, substantiv
Sinonime: aeronaut, aerostier, comandant de bord, însoțitor de zbor, navigator, pilot, steward, stewardesă, zburător; (la plural) personal navigant.  
 
Climă
Climă, substantiv
Sinonime: aer, climat, vreme, (învechit) temperament; (climă locală) microclimă.  
 
Zvântare
Zvântare, substantiv
Sinonime: aerisire, uscare, zvântat, (învechit și popular) zbicire, (învechit) scruntărire, (învechit) zbicit, (învechit) zbicitură, (popular) secătuire, (rar) zbiceală, (rar) zdrobire, (regional) ojijire, (variantă) svântare.  
 
Cometă
Cometă, substantiv
Sinonime: (astronomie) aerolit, astru, bolid, meteor, novă, stea; stea cu coadă, (popular) stea comată, stea cu coamă.  
 
Condiţionare
Condiţionare, substantiv
Sinonime: determinare; (condiționarea aerului) climatizare.  
 
Plancton
Plancton, substantiv
Sinonime: bacterioplancton, hidroplancton, nanoplancton, picoplancton; (plancton animal) zooplancton, (plancton atmosferic) aeroplancton, (plancton oceanic) oceanoplancton, (plancton sezonier) meroplancton, (plancton vegetal) fitoplancton.  
 
Biologie
Biologie, substantiv
Sinonime: agrobiologie, amfibiologie, antropobiologie, astrobiologie, bacteriologie, citologie, cronobiologie, etnobiologie, exobiologie, fotobiologie, genetică, geobiologie, hidrobiologie, histologie, microbiologie, neurobiologie, protobiologie, radiobiologie, sociobiologie, (biologia aeroplanctonului) aerobiologie, (biologie animală) zoobiologie, (biologie vegetală) fitobiologie.  
 
 


Copyright © din 2011 Dictoo.eu | Toate drepturile rezervate
Folosirea acestui site implică acceptul d-voastră pentru utilizarea
cookie-urilor furnizate de terțe părți (AdSense, Statcounter, Facebook, etc).
Despre cookie

Reduceri online!
RSS


Meniu
Dictoo.eu
Dictoo.eu
Reduceri
Dicționar